'Arts Fa Si Oen is geen chirurg'

Dr. Patrick Fa Si Oen (derde van links) | Foto: DSK
WILLEMSTAD - De arts Patrick Fa Si Oen heeft zich niet geregistreerd als specialist Heelkunde in de landen waar hij is opgeleid. Dat blijkt onder meer uit een brief van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, RGS, in Nederland uit 2015. Een dergelijke registratie is zowel in België als in Nederland - waar hij zijn opleiding genoot - vereist om aan de slag te gaan als algemene chirurg.
Vorige week kwam de specialist van het Sehos in het nieuws. Hij zou volgens een online nieuwssite in Sint Maarten al veertien jaar zonder de vereiste papieren werken.
Fa Si Oen draagt de titel 'geneesheer-specialist in deHeelkunde', behaald aan de Katholieke Universiteit van Leuven, België in 1995. Met dit certificaat zou de arts zich volgens het decanaat van diezelfde universiteit kunnen inschrijven als algemeen chirurg. Maar hij deed dat niet. Een aanvraag bij de Belgische autoriteit heeft in ieder geval nimmer geleid tot het afgeven van een opleidingstitel, het geen bevestigd wordt in de brief van de Registratiecommissie.

Afgewezen
In 2006 wil Fa Si Oen zich met zijn Belgische papieren laten registreren als algemeen chirurg in Nederland. De RGS (toen nog MSRC) wijst hem er op dat hij daarvoor een officiële verklaring nodig heeft van de bevoegde autoriteiten in België. De aanvraag wordt afgewezen.
 In 2015 probeert Fa Si Oen het opnieuw. Maar ook dit keer vangt de arts bot. Reden is dat hij zich nooit heeft laten inschrijven in het opleidingsregister. Eventuele certificaten of diploma’s die hij behaalt kunnen daarom niet gebruikt worden om een specialistentitel te voeren en aan het werk te gaan.
Mocht Fa Si Oen toch als chirurg aan de slag willen, dan adviseert de Nederlandse registratiecommissie hem alsnog een opleidingstitel in Belgïe te verkrijgen of om in Nederland gewoon een opleiding te volgen voor chirurg. Ten overvloede meldt de commissie aan Fa Si Oen om dan niet opnieuw te vergeten zich aan te melden bij het opleidingsregister.

Opleidingsregister
De voormalig inspecteur van de Volksgezondheid op Curaçao, dr. Jan Huurman stelt dat de vereisten om zo aan de slag te gaan en je chirurg te noemen uit vier stappen bestaat: “Fa Si Oen moet eerst zijn artsdiploma halen. Volgens het document van de Katholieke Universiteit Leuven heeft hij die behaald op 27 oktober 1995. Daarna moet hij - om toegelaten te worden tot de opleiding Heelkunde - ingeschreven staan in het opleidingsregister van de Registratiecommissie Medisch Specialismen.
“Volgens de brief van de RGS in 2015 heeft Fa Si Oen van mei 1997 tot januari 2000 ‘(onderdelen van) een opleiding heelkunde gevolgd.’ Maar hij is toen niet ingeschreven geweest in het opleidingsregister”, zegt Huurman. “Dat betekent dat deze activiteiten niet als opleiding kunnen of zullen worden erkend.”
Dr. Jan Huurman | Foto: Anneke Polak
Daarna volgt Fa Si Oen tussen 1 februari 2000 en 1 mei 2003 een ‘vrije chirurgische training in België’. “Ook dan is hij niet in enig opleidingsregister opgenomen”, aldus Huurman. “Ook na afgifte van het overlegde certificaat van de KU Universiteit in 2003 heeft Fa Si Oen geen aanvraag tot erkenning gedaan. Dat betekent dat hij nooit heeft voldaan aan de eisen die gesteld zijn aan de opleiding tot chirurg in Nederland, België of Europa.”

BIG-register
Huurman vervolgt, “Stap 3: Na voltooiing van een erkende opleiding, die hij dus niet heeft, dient een kandidaat zijn documenten in bij de RGS. Die beslist of de arts wordt opgenomen in het register van erkende medisch specialisten, met vermelding van de titel die gevoerd mag worden.”
Stap 4 is opname in het BIG-register. De afkorting staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en is een Nederlandse databank waarin officieel erkende gezondheidswerkers staan geregistreerd. In België wordt een vergelijkbaar register bijgehouden door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). “Alleen als je daarin bent opgenomen, mag je de titel dragen waaronder je bent geregistreerd”, zegt de voormalige inspecteur voor de Volksgezondheid.

Strafbaar
Volgens Huurman heeft Fa Si Oen alleen voldaan aan stap 1. “Hij is basisarts en niets meer. Hij heeft nooit in Nederland, Europa of België de beschermde titel ‘chirurg’ mogen voeren. Dat hij dat nu toch doet op Curaçao is waarschijnlijk te danken aan een slordigheidje van de afdeling van het Ministerie van Volksgezondheid (GMN), dat het nietszeggende document van de Katholieke Universiteit Leuven heeft aangezien voor een registratiebewijs. Als hij op Bonaire gaat opereren is-ie strafbaar.”

Reactie Fa Si Oen
In reactie op bovenstaande feiten zegt Fa Si Oen dat er niets van klopt en dat ‘hij wel volledig chirurg is’. “Het ontbreken van een opleidingstitel in België heeft niets te maken met mijn bevoegdheid om als chirurg aan het werk te gaan.”
De arts zegt zich nu wel te willen registreren omdat de regels op Curaçao mogelijk veranderen en hij straks wellicht geen studenten meer mag begeleiden zonder Nederlandse of Belgische registratie. “Maar registreren is een moeilijk ambtelijk proces. Dat heeft niets te maken met mijn lokaal functioneren als chirurg of met mijn chirurg-zijn of niet.” 

Populaire posts