Het koekje van Gerrit Schotte

WILLEMSTAD - Volgens advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran krijgen Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs geen eerlijk proces in de zaak Babel. Daarbij stoort het de raadsman dat privégegevens waaronder bankafschriften zijn gelekt en op straat liggen, zonder dat daar onderzoek naar wordt gedaan. 

In zijn pleidooi zegt Sulvaran: 'Zolang het Schotte of MFK betreft, lijkt dat geen enkel probleem te zijn. Maar deze gevoelige privégegevens hadden nooit openbaar mogen worden. De staatsveiligheid is tekort geschoten in het beschermen van Schotte en zijn privégegevens.'

Deze lijn van verdediging is opmerkelijk te noemen. Wie de splinter in 's andermans ogen ziet, moet de eigen balk toch kunnen waarnemen? Of anders gezegd: een koekje van eigen deeg. Tijdens de eerste procesdag bakte raadsman Sulvaran er lustig op los en at Gerrit Schotte met zijn Cicely zwijgend mee.

Bankafschriften
Het was immers zijn cliënt Gerrit Schotte zelf, die de trend destijds zette om privégegevens van Curaçaose burgers publiekelijk te maken. Daarvoor moeten we terug naar 25 mei 2011. Tijdens een vergadering tussen bankdirecteur Tromp, premier Schotte en de ministers El Hakim en Jamaloodin verlaat Tromp boos de vergadering en beschuldigt de drie bewindsmannen van corruptie.

Nog diezelfde dag belegt premier Schotte een persconferentie. Tijdens deze persconferentie verklaart Schotte dat de beschuldigingen van bankdirecteur Tromp tegen hem, El Hakim en Jamaloodin ongegrond zijn en hij kaatst de bal terug. Tromp wordt beschuldigd en in het openbaar laat Schotte persoonlijke bankafschriften van Tromp aan de pers zien om die beschuldigingen te onderbouwen.

Pleidooi
Volgens de raadslieden van Gerrit Schotte wordt de ex-premier voortdurend aangevallen en is hij al schuldig voordat het proces begonnen is. Het vermoeden van onschuld is een van de elementen van het recht op een eerlijk proces, schrijft Sulvaran op bladzijde 82 van zijn pleidooi.

En ook deze uitspraak krijgt een deeglaag van de meester als je bedenkt dat het Sulvaran zelf is geweest die bij voortduring in de media bankdirecteur Emsley Tromp heeft aangevallen. Zelfs in het pleidooi van gisteren, kan Peppie het niet nalaten en schrijft op pagina 24: 'Er zijn grote spanningen door de pertinente weigering om de corrupte president van de Centrale Bank te vervolgen.'

Conclusie
In het voorwoord van het pleidooi van Sulvaran, haalt de meester Malcolm X aan: “I'm for the truth, no matter who tells it. I'm for justice, no matter who it is for or against.”
Dat zijn mooie woorden, maar in het licht van bovenstaande toch ietwat fletser dan ze wellicht ooit zijn bedoeld.

Maar goed, in het slechtste geval toont dit aan dat beide heren aan geheugenverlies leiden en vergeten zijn hoezeer ze zelf de trend hebben bepaald. In het beste geval zijn Schotte en Sulvaran ervaringsdeskundigen en deelden zij gisteren hun leed in een openbare schuldbekentenis over al het onrecht dat Emsley Tromp in 2011 door hen is aangedaan.

Ik weet niet welk koekje echt smaakt.

-0-0-0-

Download hier de twee pleidooistukken van de verdediging van Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs:

  1. Pleidooi Sulvaran I
  2. Pleidooi Sulvaran IIPopulaire posts