Gevoelige Rijkswet vertraagd

bron: Antilliaans Dagblad

Willemstad/Den Haag - De Rijkswet Personenverkeer heeft vertraging opgelopen. Het wetsvoorstel laat zeker nog tot april op zich wachten, aldus de woordvoerder van de Nederlandse minister van Justitie Hirsch Ballin. De bewindsman kondigde in
juni nog aan dat de concepttekst ‘binnen enkele maanden’ gereed zou zijn. Hij deed dat tijdens het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties in Den Haag waar hij met name door de Antilliaanse en Arubaanse Statenleden bestookt werd met kritische vragen.

Zoals bekend hebben de Staten zich per motie uitgesproken tegen een dergelijke rijkswet, uit vrees dat het om een wat anders verpakte versie van de omstreden toelatings- en terugstuurregeling van oud-minister Verdonk gaat. De oorzaak van de vertraging is onbekend.

De woordvoerder van Hirsch Ballin laat weten dat ‘er nog hard aan het wetsvoorstel wordt gewerkt’ en dat ‘het niet eerder dan in april of mei door de Rijksministerraad wordt besproken.’

Daarna wordt de tekst voorgelegd aan de drie betrokken parlementen. Bijkomend ‘voordeel’ van het uitstel is dat deze gevoelige kwestie niet op de agenda komt te staan van de Ronde Tafelconferentie van 15 december waarmee wellicht een onaangename discussie kan worden voorkomen.

Hete aardappel van tafel
Met het schrappen van de Verwijsindex Antillianen is er één hete aardappel van tafel maar de volgende dient zich al weer aan en die is nog veel heter: De Rijkswet Personenverkeer.

De Nederlandse minister Hirsch Ballin van Justitie overviel de Antillen en Aruba in februari van dit jaar met de aankondiging aan een Rijkswet Personenverkeer te werken. Die moet de Koninkrijkslanden het recht geven elkaars onderdanen terug te sturen als deze zich schuldig maken aan crimineel gedrag.

De Antilliaanse gemeenschap in Nederland reageerde geschokt.
De wet is volgens belangenorganisaties als OCaN en MAAPP niets anders dan een veredelde versie van de ‘Rita-regeling’ die na zware van kritiek van de Antillen door minister Vogelaar is ingetrokken. Ook de Staten zien het Nederlandse voorstel niet zitten, zo bleek uit een eerder dit jaar unaniem aangenomen motie. Voor Hirsch Ballin was de commotie aanleiding om spoorslags naar Willemstad te reizen om uitleg te geven over de bedoelingen. ,,De Antilliaanse Staten gaan er ten onrechte van uit dat de nieuwe Rijkswet Personenverkeer in het verlengde ligt van de terugkeerregeling voor Antilliaanse jongeren zoals voormalig minister Verdonk dat voorstelde”, betoogde de bewindsman. ,,Dat is helemaal niet juist. Ik hoop dat dit misverstand snel uit de wereld kan worden geholpen.”

Dat is hem niet gelukt want dat de argwaan onverminderd groot is, bleek tijdens het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties dat in juni in Den Haag werd gehouden. Hij vond daar buitengewoon kritische Antilliaanse en Arubaanse Statenleden tegenover zich. Het lukte Hirsch Ballin ook bij die gelegenheid niet het wantrouwen weg te nemen. Zijn argument dat de wet een gelijke werking heeft voor alle landen werd van tafel geveegd: De Antillen en Aruba hebben er geen behoefte aan om Europese Nederlanders uit te zetten: ,,Wie de wet overtreedt, wordt gestraft in het land waar hij de overtreding begaat.” Dat Nederland de Antillen (nog) niet heeft weten te overtuigen, is niet onlogisch. De aankondiging van de Rijkswet werd immers gedaan in een nota over de aanpak van Antilliaanse jongeren die in Nederland overlast veroorzaken. Bovendien werd in de tekst een direct verband gelegd met het naleven van de leerplicht en de sociale vormingsplicht. Bij het POK verklaarde Hirsch Ballin dat niet aan het ‘ongedeeld Nederlanderschap’ wordt getornd maar dat de regeling bedoeld is de samenleving te beschermen tegen personen die problemen veroorzaken.

Door de vertraging bij het opstellen van de Rijkswet voorkomt Hirsch Ballin in elk geval dat deze ‘gloeiend hete aardappel’ niet al tijdens de RTC van 15 december wordt opgediend. Dat verhoogt de kansen op een succesvolle afloop van de conferentie aanzienlijk.