Atacho: 'kans klein dat Gemeenschappelijk Hof naar Aruba gaat'

Over rechtspraak en justitie op de eilanden zijn nieuwe afspraken gemaakt voor als de Antillen ophouden te bestaan. Curaçao en Sint-Maarten krijgen de status van land en de kleinere eilanden krijgen directe banden met Nederland. Met die laatste groep is intussen afgesproken dat het Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba voor hen de rechtspraak blijft verzorgen.

Groot twistpunt is de zetel van dit gerechtshof. Curaçao beargumenteerd dat de zetel op het eiland moet blijven, omdat dit het meest praktisch is.

De Staten hebben onlangs een motie unaniem aangenomen, die dit ondersteunt. Volgens Pedro Atacho, voorzitter van de Staten, is de kans klein dat het Hof naar Aruba gaat.

Dick Drayer vroeg aan de voorzitter van de Staten of hij geen problemen met Aruba voorziet (3'15").