PAR roert zich

bron Antilliaans Dagblad

Beweging tegen Staatsregeling met ruimte voor veroordeelde politicus

Binnen de PAR, de grootste regeringspartij op eilands- en landsniveau, is beroering ontstaan over het eindvoorstel van de commissie-De Windt betreffende de Staatsregeling voor het Land Curaçao, waarin géén vernieuwende bepaling is opgenomen die het einde regelt van het Statenlidmaatschap ingeval van een veroordeling.

Eerder keerden oppositiepartijen MAN en DP zich hiertegen, waarbij laatstgenoemde PAR zelfs uitdaagde - wetende dat de gele partij samen met PNP een coalitie vormt met FOL, die de veroordeelde Anthony Godett als leider en gedeputeerde heeft.

Het Antilliaans Dagblad beschikt over correspondentie van het afgelopen weekeinde tussen een prominent lid van PAR en andere vooraanstaande leden van de partij, die begin jaren negentig uit het niets opdook en furore maakte met de leuze ‘Ruime op de boel’ dat symbool stond voor een einde aan de oude politiek. Daaruit blijkt wel dat er ‘grote zorgen’ zijn bij delen van de partij over het eindvoorstel voor de Staatsregeling Land Curaçao. Dit voorstel zal door het Bestuurscollege voorgedragen worden aan de Eilandsraad en vervolgens behandeld worden tijdens de Ronde Tafel Conferentie (RTC) op 15 december.

,,Door geen vernieuwing aan te brengen in de Staatsregeling conformeert de partij zich aan het oude standpunt en de oude wijze van politiek voeren, een wijze die velen nu juist zo dolgraag, ik zou beter zeggen snakkend, willen verlaten. Daar liggen de roots van de partij, die thans te grabbel gegooid wordt.” Het wordt als ‘bedroevend’ gezien dat het BC, waarin PAR een meerderheid heeft, zo makkelijk akkoord kon gaan met het voorstel van de Commissie- De Windt. In de Eilandsraad heeft de partij geen meerderheid, maar zal - als het aan leden die zich roeren ligt - duidelijk moeten maken waar de partij voor staat.

De PAR stond bij de oprichting voor bepaalde principes. Een en ander heeft geleid tot de principiële stellingname enkele jaren terug dat ten tijde van de strafzaak tegen Godett de PAR geen zaken wenste te doen met de toen nog verdachte Godett en later ook niet met de veroordeelde Godett. Later, na het uitzitten van zijn straf, was er sprake van een andere situatie, die leidde tot de huidige status van samenwerking tussen PAR, FOL en PNP. De kernvraag is nu, aldus het prominent lid van de partij in een schrijven naar andere leden, waarom de PAR dat standpunt over verdachte en of veroordeelde gezagdragers niet vertaald wil zien in de nieuwe Staatsregeling en klakkeloos akkoord gaat met het voorstel van de commissie de Windt (Gilbert de Windt, exmedewerker van wijlen FOL-minister Ben Komproe van Justitie, red.) om de regelgeving te laten zoals die is in de huidige Staatsregeling Nederlandse Antillen en eigenlijk ook die van Nederland ten aanzien van dit punt.

Tijdens de informatieronden over de Staatsregeling is dit punt als één van de belangrijkste wensen van de gemeenschap naar voren gekomen. Burgers willen juist ten aanzien van dit onderwerp een duidelijke verandering zien. Het is daarom ‘uitermate teleurstellend’, aldus het PAR-lid, dat de commissie -De Windt geen vernieuwingsartikelen heeft opgenomen in deze concept- Staatsregeling. Dit is een ‘gouden kans om vernieuwing aan te brengen, vernieuwing op een punt waar velen naar snakken’. Het argument van de commissie, namelijk concordantie in wetgeving met Nederland wordt als volstrekt onredelijk gezien.

Op Curaçao willen mensen graag het ‘eigen’ benadrukken. Mensen op het eiland accentueren juist altijd het verschil met de (Europese) Nederlander. ,,Ook als het gaat om morele waarden.” Verwezen wordt naar de discussie over het homohuwelijk en zaken als abortus en euthanasie. Dan geldt de concordantie niet; dan staan velen pal voor de eigen Curaçaose normen en waarden. ,,Maar nu het gaat om een andere morele waarde, namelijk welke positie geven wij volksvertegenwoordigers die in de fout gaan en misdrijven plegen juist in hoedanigheid als volksvertegenwoordiger of bij de uitoefening daarvan, zwijgen wij in alle talen en voeren wij wel concordantie met Nederlandse wetgeving aan als argument om te zwijgen.” Nederland, zo is de redenering, waar ook niet alles vlekkeloos verloopt, beschikt over ‘iets meer zelfreinigend vermogen, waardoor een situatie zoals die bij ons heeft plaatsgevonden nauwelijks denkbaar is’.

De voornaamste kritiek uit eigen PAR-kring is echter dat ‘duidelijke signalen uit de gemeenschap domweg worden genegeerd. ,,Een gemeenschap waarvan je zegt dat je voor hun belangen zal opkomen, maar in de praktijk dus niet naar hen luistert.” De Eilandsraadsleden voor de gele partij staan nu voor de moeilijke keuze om te eisen dat er vernieuwing wordt aangebracht in de Staatsregeling, of om toch akkoord te gaan met het huidige concept. De brievenschrijver: Dus politiek gezien staan zij voor de keuze: Willen wij vernieuwing en schoon schip of conformeren wij ons aan het oude? ,,Ik doe bij dezen een beroep op een ieder in de partij om zo snel mogelijk een standpunt in te nemen en onze Eilandsraadsleden te steunen in een opstelling die laat zien dat wij wel naar de gemeenschap luisteren en de grondslagen van de partij niet verloochenen.”