BC past Staatsregeling aan

bron: Paradise FM

Het PAR/FOL/PNP-Bestuurscollege heeft de ontwerp-Staatsregeling (grondwet) voor het toekomstige Land Curaçao op verschillende onderdelen aangepast.

De meest belangrijke is de aanvullende regeling met betrekking tot het verplichte ontslag van een door de rechter veroordeeld Statenlid. De aanhoudende politieke en maatschappelijke discussies over het al dan niet opnemen van een bepaling in de Staatsregeling van het Land Curaçao over het verplichte ontslag van een door de rechter veroordeeld Statenlid - inclusief de discussies tussen de verschillende fracties in de Centrale Commissie van de Eilandsraad - hebben geleid tot deze nadere invulling.

Zo verklaart het BC in een brief die in het weekeinde aan de Eilandsraad werd gestuurd.