Beweging in fiscaal dossier Brazilië

bron Staatssecretaris van Financien van de Nederlandse Antillen

De besprekingen tussen de Antilliaanse fiscale delegatie van de Nederlandse Antillen onder leiding van de directeur Fiscale Zaken, de heer mr. Cedric Josepa, met de Braziliaanse autoriteiten zijn in goede sfeer verlopen. Inzet van het gesprek was in eerste instantie de fiscale zwarte lijst notering van ons land door Brazilië.

Deze notering was een doorn in het oog van de Staatssecretaris van Financien van de Nederlandse Antillen, de heer Alex Rosaria, die na uitgebreide briefwisseling besloot een technisch fiscale delegatie naar de Braziliaanse hoofdstad, Brasilia te sturen. “Financiele dienstverlening en handel wordt door deze notering ernstig benadeeld met dit juist voor de regio zo belangrijke land”, aldus Rosaria.

Het gesprek met de Braziliaanse vertegenwoordigers afgelopen woensdag heeft enkele uren geduurd tijdens welke het belastingstelsel van de Nederlandse Antillen uitgebreid toegelicht en subject geweest is aan vele vragen. De boodschap van de onze delegatie was echter helder en is ook goed overgekomen bij de Braziliaanse autoriteiten. De boodschap was dat het belastingstelsel van de Nederlandse Antillen conform de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) is en een zwarte lijst notering derhalve een afwijzing van de OECD criteria betekent. De delegatie had dan ook goede kennis genomen van het feit dat Brazilië bezig is om OECD-lid te worden.

Hoewel de verstrekte informatie nog getoetst zal moeten worden door de Braziliaanse autoriteiten werd aangegeven dat er binnenkort een wijziging in de wetgeving te verwachten is ter zake de zwarte lijst noteringen en dat de missie dan ook zeer gelegen was. Ook bleek dat er terzijde de Braziliaanse vertegenwoordigers belangstelling was voor een belastingverdrag hetwelk na de wetswijziging tot de reële mogelijkheden zou gaan behoren.

Hoewel de eerste zet nu aan Brazilië is was de Staatssecretaris Rosaria in eerste reactie zeer verheugd over het feit dat er nu eindelijk beweging lijkt te komen in dit voor ons land belangrijke dossier. “Normalisering van onze relatie met Brazilië is een belangrijke stap in de richting van verwezenlijken van onze doelstelling: ons land moet in de komende jaren weer tot de top-10 van de wereld behoren, dit voor wat betreft de internationale financiële sector.