Brinkman: Conferentie over corruptie Antillen

bron Antilliaans Dagblad

Willemstad - Hero Brinkman (Partij voor de Vrijheid) heeft aangekondigd om nog dit jaar een conferentie op Curaçao te organiseren over corruptie op de Nederlandse Antillen. Met wie het Tweede Kamerlid van de PVV deze conferentie organiseert, wil hij niet kwijt. Desgevraagd laat Brinkman weten dat de conferentie in samenwerking met ‘twee handjesvol politici’ van Curaçao en Antillianen in Nederland georganiseerd wordt.

Norbert George van de DP weet van niets en vindt het ook merkwaardig als het waar is: ,,Ik zie mij al een conferentie in Amsterdam organiseren over de oorlog in Afghanistan.” Stanley Brown, die in het verleden een gooi deed naar een of meer zetels, ontkent betrokkenheid bij Brinkman.

Reden voor de conferentie is ‘om het volk van de Antillen in beweging te krijgen’, aldus Brinkman. De PVV-politicus laat weten dat zijn strijd tegen corruptie gemeend is, omdat ‘iedereen gebaat is bij het elimineren ervan’. Maar op de stelling dat de methodiek van zijn strijd om via veel tumult zijn boodschap te brengen, bedoeld zou zijn voor het volk in Nederland zegt hij: ,,Politiek is één punt, beleving van het volk is een ander punt; die beleving moet uiteindelijk tot uiting komen in het stemhokje.”

Brinkman veroorzaakte vorige week nogal wat opschudding toen hij Nederlandse politici beschuldigde van handelen met voorkennis bij aankoop van onroerend goed op Bonaire, zonder deze beschuldiging hard te maken.

Hero Brinkman (5'21")