Casseres: Rector Magnificus niet onder curatele

bron: Paradise FM

Voorzitter Ron Gomes Casseres van de Onderzoekscommissie UNA-SEF-CURISES vindt niet dat de Rector Magnificus (RM), Jeane de Bruijn onder curatele wordt gesteld met de aanbevelingen in zijn raport over de situatie op de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA).

Gistermiddag werden delen van de aanbevelingen aan de pers getoond. Het volledige rapport wordt pas openbaar gemaakt nadat de Staten het hebben ingezien. Het aanstellen van een vice-RM als change manager - één van de 34 aanbevelingen -, die direct verantwoording schuldig is aan de Raad van Toezicht, is bedoeld om de Rector Magnificus zelf meer armslag te geven zich te richten op het dagelijks beleid en het accreditatiebeleid van de UNA.

De 34 aanbevelingen in het rapport moeten volgens Casseres in samenhang worden bekeken en geimplementeerd, “wat niet wil zeggen dat er geen punten en komma’s kunnen worden geplaatst bij de aanbevelingen”. Zo merkt de MCB-directeur op dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon, zoals minister Leeflang suggereert een goede suggestie: “aanbeveling nummer 35”.