ChristenUnie blijft kritisch over de Verwijsindex Antilliaanse risicojongeren

bron ChristenUnie

De Verwijsindex Antilliaanse risicojongeren, een databank van minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) om risicojongeren van Antilliaanse afkomst te registreren is volgens de ChristenUnie niet effectief en onnodig stigmatiserend.

De antwoorden die Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn op haar Kamervragen heeft gekregen, zal aan de kritische houding van de ChristenUnie niets veranderen. De principiële vraag of het doel de middelen heiligt, blijft met deze antwoorden liggen. De ontwikkelingen rond de Verwijsindex Antilliaanse risicojongeren (VIA) heeft veel stof doen opwaaien binnen de Antilliaanse gemeenschap in het Koninkrijk. Er wordt getwijfeld aan de legitimiteit van een dergelijk registratiesysteem, waar mensen op basis van etniciteit worden geregistreerd.
Cynthia Ortega-Martijn: "De principiële vraag blijft onbeantwoord; heiligt het doel dit middel van registreren? Wat ons betreft: nee. De minister heeft met haar antwoorden mij niet gerust gesteld".

Cynthia Ortega-Martijn stelde Kamervragen over de VIA. In dezelfde week dat zij hierop antwoord kreeg, had de minister een uitvoerig overleg met de minister-president van de Nederlandse Antillen, Emily de Jongh-Elhage. Hierin zegde minister Vogelaar toe in een komende bezoek aan de Antillen met 'open vizier' te zullen spreken over de VIA, aangezien dit ook tot grote onrust op Antillen had geleid. Over alle opties zou gesproken kunnen worden.

Cynthia Ortega: "We moeten kijken naar alternatieven die meer effect scoren, daar staan wij als ChristenUnie achter". Uit een daarop volgend persbericht van het departement bleek totaal iets anders. De minister was voornemens voorbereidingen te treffen de VIA in te voeren. Van de toezegging een gesprek met 'open vizier' te zullen voeren werd geen vermelding gemaakt. Dit incident leidde opnieuw tot grote ophef bij de Antilliaanse gemeenschap. Cynthia Ortega-Martijn: "Het proces van samenwerken raakt keer op keer verder gefrustreerd. Ik verwacht van de minister dat zij de signalen vanuit de gemeenschap serieus neemt en met hen gezamenlijk een aanpak bedenkt die problemen wel oplost. Dat er problemen zijn staat niet ter discussie, maar de vraag moet zijn hoe we dit op structurele wijze en met elkaar oplossen." De ChristenUnie zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en de minister houden aan haar toezeggingen.