„Corrupter dan Afrika”

bron Reformatorisch Dagblad

DEN HAAG - De Antillen roepen in politiek Den Haag regelmatig emoties op. Donderdag debatteert de Kamer er weer eens over, naar aanleiding van het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties. Drie vragen en drie antwoorden over deze begroting.

1. Hoeveel geld gaat er om in de begroting voor 2009?
In de begroting van Koninkrijksrelaties gaat minder dan 1 miljard euro om. Dat is slechts een half procent van de totale rijksbegroting. Toch zijn dat niet de enige kosten die Nederland voor de Antillen maakt. Het kabinet heeft namelijk, met het oog op een goede start van de nieuwe staatkundige structuur, besloten de Antillen te helpen met schuldsanering. De 2,2 miljard euro die daarmee gemoeid is, is te vinden op een andere begroting, namelijk die van Financiën.

2. Wat wil de coalitie?

Kamerlid Van Bochove, die donderdag namens het CDA het woord voert, is positief over de nieuwe staatkundige structuur die gevormd gaat worden. Bonaire, Saba en Sint Eustatius worden Nederlandse gemeenten, Curaçao wordt een zelfstandig land. De wens van Sint Maarten om eveneens zelfstandig te worden, kan echter beslist niet worden ingewilligd, stelt Van Bochove. Hij verwijst naar een WODC-rapport dat aangeeft dat het bestuur van het eiland onvoldoende optreedt tegen criminaliteit en maffiapraktijken. „Daarom doe ik een ultieme oproep aan Sint Maarten. Maak dit nu in orde, anders kan van de positie van een zelfstandig land geen sprake zijn.”

Het CDA-Kamerlid heeft nog een kritiekpunt richting de Antillen. „De eilanden lichten hun bewoners volstrekt onvoldoende voor over de vernieuwingen die aanstaande zijn. Ik vind dat ze uiterlijk 15 december een gezamenlijk voorlichtingsplan moeten presenteren. Staatssecretaris Bijleveld moet daartoe het initiatief nemen.”

3. Wat wil de oppositie?
PVV-Kamerlid Brinkman heeft nog zwaardere kritiek op Sint Maarten. Volgens hem heeft het eilandbestuur niet alleen geen greep op de criminaliteit, maar is het zelf door en door corrupt. „Het is nog erger dan Afrika.” Hij wijst erop dat meerdere gedeputeerden verdacht worden van of zelfs veroordeeld zijn voor malversaties.