Eerste resultaten slachtofferenquete 2008

bron Centraal Bureau voor de Statistiek Nederlandse Antillen

Diefstal kenmerkt criminaliteit op Bonaire, Curaçao en Sint Maarten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gedurende eind mei tot en met eind juni 2008 op Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een slachtofferenquête gehouden.

De belangrijkste resultaten zijn:

BONAIRE
Van de respondenten van 16 jaar en ouder is 72 procent ooit het slachtoffer geworden van een delict. In de 12 maanden voorafgaande aan de slachtofferenquête is 27 procent slachtoffer geworden. In 1995 was 58 procent ooit het slachtoffer geworden en 30 procent was in de 12 maanden voorafgaande aan het onderzoek slachtoffer geworden.

- De meest voorkomende delicten zijn inbraak, diefstal uit/vanaf tuin, erf en porch, diefstal
uit/vanaf auto.
- In 39 procent van de gevallen hebben slachtoffers aangifte van een delict gedaan bij de politie. In 1995 was dat 50 procent.
- De belangrijkste redenen die genoemd worden om geen aangifte te doen zijn: politie zal er toch niks aan doen, politie had niks kunnen doen/gebrek aan bewijs, geringe ernst van de zaak/geen verlies/kinderwerk, de zaak zelf opgelost/kent de dader.
- Van degenen die aangifte hebben gedaan geeft 33 procent blijk van tevredenheid met de
inspanning van de politie. Ten opzichte van 1995 (43%) is dat een daling met 10 procentpunten.
- 35 Procent van de respondenten geeft blijk van sterke tot zeer sterke angst- en
onrustgevoelens. Vergeleken met 1995 (62%) is dat behoorlijk lager.

CURAÇAO
- Van de respondenten van 16 jaar en ouder is 80 procent ooit het slachtoffer geworden van een
delict. In het jaar voorafgaande aan de slachtofferenquête is 26 procent slachtoffer geworden. In 1995 waren het respectievelijk 71 en 32 procent.
- De meest voorkomende delicten zijn diefstal uit/vanaf auto, inbraak, diefstal uit/vanaf tuin, erf, porch.
- In 46 procent van de gevallen hebben slachtoffers aangifte van een delict gedaan bij de politie. In 1995 was dat 45 procent.
- Als belangrijkste reden om geen aangifte te doen wordt genoemd: politie zal er toch niks aan
doen, politie had niks kunnen doen/gebrek aan bewijs,, politie had niks kunnen doen/gebrek aan bewijs, geringe ernst van de zaak/geen verlies/kinderwerk, de zaak zelf opgelost/kent de dader.
- Van degenen die aangifte hebben gedaan geeft 41 procent blijk van tevredenheid met de
inspanning van de politie, hetgeen vergeleken met 1995 (35%) een stijging inhoudt.
47 Procent van de respondenten geeft blijk van sterke tot zeer sterke angst- en onrustgevoelens, terwijl in 1995 78 procent van de respondenten in sterke mate angst- en onrustgevoelens had. Dit is een forse daling.

SINT MAARTEN
- 72 Procent van de respondenten van 16 jaar en ouder is ooit het slachtoffer geworden van een
delict. In het jaar voorafgaande aan de slachtofferenquête is 28 procent slachtoffer geworden. Op Sint Maarten werd voor het laatst in 1992 een enquête gehouden. Toen waren de percentages respectievelijk 47 en 24 procent.
- De meest voorkomende delicten zijn diefstal uit/vanaf auto, inbraak, beroving/diefstal van
persoonlijke eigendommen.
- In 31 procent van de gevallen hebben slachtoffers aangifte van een delict gedaan bij de politie. In 1992 was dat 41 procent.
- Als belangrijkste reden om geen aangifte te doen wordt genoemd: geringe ernst van de zaak/geen verlies/kinderwerk, politie zal er toch niks aan doen, politie had niks kunnen doen/gebrek aan bewijs, de zaak zelf opgelost/kent de dader.
- Van degenen die aangifte hebben gedaan geeft 38 procent blijk van tevredenheid met de
inspanning van de politie. Vergeleken met 1992 (29%) is dat een stijging.
- 58 Procent van de respondenten geeft blijk van sterke tot zeer sterke angst- en onrustgevoelens. Dit is een stijging ten opzichte van 1992 (51%).