Emsley Tromp: ‘We gaan economische recessie tegemoet’

bron Antilliaans Dagblad

,,We gaan met grote zekerheid een recessie tegemoet”, is de voorspelling van Emsley Tromp, president van de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA in het programma Shap Polítiko).
Recessie betekent letterlijk ‘teruggang’ of ‘achteruitgang’, ofwel een lagere economische groei dan gewoonlijk. Als gevolg van een recessie vinden vaak reorganisaties en meer ontslagen plaats in bedrijven en wordt minder geld uitgegeven. Bedrijven kunnen zelfs failliet gaan. Het werkloosheidscijfer wordt vaak ook groter. Als gevolg van een recessie kan er bij de overheidsfinanciën een financieringstekort ontstaan, omdat de belastinginkomsten van de overheid teruglopen en de uitgaven stijgen.

Het thema van het programma Shap Polítiko was de mondiale financiële crisis en de gevolgen daarvan voor onze eilanden. Onze belangrijkste handelspartners zijn de Verenigde Staten (VS), Nederland en Venezuela. De financiële crisis heeft in de VS en Europa al voor een recessie gezorgd. Het zal zeker effect hebben op het toerisme bijvoorbeeld. ,,Het eerste waar mensen op bezuinigen is vakantie”, zo voegt Leo Rigaud van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) eraan toe. Rigaud: ,,Ook in de bouwsector zal er minder werk zijn. Het zijn toch de Nederlanders die vaak een tweede huis laten bouwen op onze eilanden. Maar ook andere investeerders uit het buitenland zullen nu minder snel stappen ondernemen.” Eric Garcia, directeur van de Girobank vult aan met het voorbeeld van een makelaar die onlangs met hem sprak en aangaf dat er nu reeds vijftig procent minder klanten zijn.

Emsley Tromp legt uit: Als het gaat om Venezuela, dan doet zich een ander fenomeen voor. De olieprijzen dalen weliswaar en dat is voor ons van een kant voordelig, maar de staatsinkomsten in Venezuela dalen hiermee, wat een recessie in dat land tot gevolg zal hebben. De effecten daarvan zullen hier ook merkbaar worden.” Het programma Shap Polítiko wordt georganiseerd door Sentro di ‘Doktor’, dat valt onder het Curaçao Institute for Social and Economic Studies (Curises).