Gesprek tussen Minster Vogelaar en Minister President, mevrouw Emily de Jongh-Elhage

bron Ministerie van Algemene Zaken Nederlandse Antillen

Tijdens haar recente bezoek aan Nederland heeft Minister-president mevrouw de Jong-
Elhage met de Nederlandse minister voor Wonen, Werken en Integratie op woensdag 8 oktober een openhartig gesprek gehad over de Verwijsindex Antillianen (VIA).

In dat overleg is afgesproken dat tijdens het voorgenomen bezoek begin november van Minister Vogelaar aan de Nederlandse Antillen het eerste onderwerp van gesprek zal zijn hoe om te gaan met de noodzaak van registratie van Antilliaans – Nederlandse risicojongeren ten behoeve van een goede en adequate hulpverlening.

Minister Vogelaar zal dit gesprek open ingaan en de Antilliaanse bezwaren tegen de VIA serieus behandelen. Tot het moment van dat gesprek zou met betrekking tot de invoering van de VIA geen verdere actie worden ondernomen.

Deze afspraak is, ondanks de nadrukkelijke toezegging, door een vergissing op het departement van minister Vogelaar, niet in het persbericht opgenomen dat Minister Vogelaar heeft doen uitgaan. Minister Vogelaar heeft hiervoor haar excuses aangeboden.