Marine: Schade orkaan Omar valt mee

bron Ministerie van Defensie

Gistermiddag vertrok een gedeelte van het orkaannoodhulp detachement van de Koninklijke Marine naar Sint Maarten voor hulpverlening voor en na passage van orkaan Omar. De schade blijkt mee te vallen.

Direct na aankomst zorgde het detachement eerst dat het essentiële communicatienetwerk ‘up and running’ was. Gedurende de nacht assisteerden de mariniers de politie met het handhaven van de avondklok. Tijdens de daadwerkelijke passage van Omar, zocht ook het detachement onderdak. “Er stond een stevige wind, maar niet schrikbarend” aldus de detachementcommandant, majoor der mariniers Dennis Volmer.

”Bij dageraad begon het detachement met het opnemen van de schade. Enkele wijken zijn afgesloten door hoog water. Her en der liggen er omgevallen bomen en rotsblokken op de weg. Naast materiële schade aan huizen en auto’s, valt de schade mee.”

De DASH-8 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba bracht de situatie op de getroffen eilanden in beeld vanuit de lucht. Ook op Saba en St. Eustatius bleek de schade gering.

Het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en Aruba heeft formeel laten weten dat aanvullende militaire assistentie niet nodig is. Hr.Ms. Pelikaan is dan ook weer onderweg naar Curaçao. Het detachement blijft tot morgen op Sint Maarten. Dan pas valt de definitieve beslissing om de militaire bijstand te beëindigen.