Nieuwe samenwerking Seguros Brouwer

bron Seguros Brouwer

Als verzekeringsbemiddelaar heeft Seguros Brouwer N.V. in 21 jaar tijd een goede reputatie opgebouwd van zowel een klantvriendelijke als solvabele broker. Dat zag ook de Nederlandse Boogaard Groep die al geruime tijd op Aruba actief is en op Curaçao ook voet aan de grond wilde krijgen. De onderhandelingen over een strategische alliantie zijn in een ver gevorderd stadium, maar nog niet afgerond. Voor de klanten zal de situatie geen nadelige gevolgen hebben. “Integendeel”, benadrukt directeur Evert Brouwer (53) die zijn bedrijf vanaf 1987 leidt en dat in de nieuwe situatie ook blijft doen. “Mijn klanten krijgen straks een nog betere service en er kunnen zelfs lagere premies in het verschiet liggen”.

Omdat er nog diverse formele procedures lopen, is Seguros Brouwer NV nog niet in de gelegenheid geweest om de eigen klantenkring te informeren over de ontwikkelingen die op stapel staan. Voorbarige uitspraken uit Aruba in de lokale pers, hebben het bedrijf echter genoopt eerder dan gepland hier al vast mee voor de dag te komen.

Evert Brouwer: “ Seguros Brouwer blijft bestaan. Er komt geen naamswijziging, geen verandering in de bedrijfsstructuur en ook geen wijziging in het personeelsbestand. Dat alleen al zal veel van onze trouwe klanten gerust stellen”. De overeenkomst met de Boogaard Groep uit Nederland zal de positie van het bedrijf alleen maar versterken, waarbij Seguros Brouwer op eigen kracht zal kunnen functioneren. “Deze strategische samenwerking zal in het voordeel zijn van onze klanten. Hier rolt namelijk uit voort dat wij straks met volmacht van verzekeraars zelf schade aan ziekte, auto’s, etc. kunnen afhandelen. Daar spreekt een brok vertrouwen uit in ons bedrijf, dat is opgebouwd dankzij de expertise die wij in huis hebben en met onze bedrijfsorganisatie die staat als een huis”. De samenwerking maakt de positie van Seguros Brouwer nog sterker in de lokale markt, waardoor de klanten kunnen rekenen op een nog betere service en een uitgebreider productenaanbod, maar nog altijd met dezelfde vaste kern van medewerkers met een gedegen kennis van zaken.

De overeenkomst met de Boogaard Groep uit Nederland zal uitmonden in een aandelenoverdracht, maar dat moet volgens procedures van de Bank van de Nederlandse Antillen als toezichthoudende instantie voor het verzekeringswezen. Daarom heeft die nog niet plaats gevonden. De procedures zijn wel in gang gezet, maar lopen nog. Seguros Brouwer gaat op Curaçao fungeren als zelfstandige vestiging en wordt niet vanuit Aruba aangestuurd, zo verzekert de directeur.