Omar kost Bonaire zeven miljoen

bron Antilliaans Dagblad

De tropische storm Omar heeft een ongewenst cadeautje van naar schatting door deskundigen meer dan 7 miljoen achtergelaten in de 2 dagen dat de storm huishield op Bonaire.

Reden voor de waarnemend voorzitter van de Eilandsraad Eddy Thielman om voor vrijdagmiddag een vergadering met een spoedeisend karakter bijeen te roepen in aanwezigheid van adviseurs van de diensten Financiën en Juridische Zaken, want 7 miljoen voor stormschade staat nergens op de begroting. Daar zal dus een wijziging in gebracht moeten worden, vooral omdat de drie pieren van Bonaire aanzienlijke schade hebben opgelopen.

De pieren hebben echter een bijzonder belangrijke functie, ook voor het toerisme. Daar moeten de grote passagiersschepen aanleggen, die immers het afgelopen jaar zo frequent Bonaire aandeden. Gedeputeerde van Financiën, Burney Elhage zei dat de begroting een dringende maar vooral noodzakelijke aanpassing behoefde. Daarnaast heeft de eilandsraad ook te maken met de Commissie financieel toezicht (Cft) die eist dat het uitgeven van geld dat niet begroot is duidelijk met reden omkleed medegedeeld wordt. In dit geval zal de noodzakelijke goedkeuring van de Cft-leden niet direct een probleem opleveren. Overigens benadrukte Elhage in de eilandsraad al dat het voorgestelde bedrag geenszins voldoende zou zijn. De gedeputeerde houdt al rekening met een schadepost van 5 miljoen voor de aanlegsteigers en rond de 12 miljoen voor de verdere infrastructuur die een harde klap heeft gekregen van deze laatste storm.

Het was met name het raadslid van de ADB, Robbie beukenboom, die aandacht vroeg voor de andere schadeposten die de storm Ómar’ veroorzaakte. Hij doelde onder andere op de visserspieren te Playa Pabao en Playa Frans die beide grote schade hebben opgelopen.