POK uitgesteld door Omar

bron: Paradise FM

Het zogeheten bipartiete Parlementair Overleg Koninkrijk (POK) dat vandaag zou beginnen op Aruba is uitgesteld in verband met de tropische storm die de ABC-eilanden deze dagen heeft geteisterd en inmiddels als orkaan naar de Bovenwinden trekt. De statenleden konden door het slechte weer niet reizen doordat de vluchten gestaakt waren.

De Bovenwindse leden gaven er bovendien de voorkeur aan op hun eiland te blijven om zich voor te voorbereiden op de komende orkaan. Het overleg tussen de parlementsleden van de Antillen en Aruba dat van 15 tot 17 oktober gepland was vindt nu over twee weken plaats. Tijdens dit overleg gaan de parlementariërs het onder meer hebben over de Verwijsindex Antillianen, de consensus rijkswetten, het voorgenomen Nederlandse buitenlands beleid en het onderzoek naar de relatie van de eilanden met de Europese Unie.