Premier De Jongh: schuldsanering kan beginnen

bron Radio Nederland Wereldomroep

De omvang van de schulden van de Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint-Maarten zijn nog steeds niet definitief vastgesteld. En hoewel ook accountantsverklaringen en goedgekeurde begrotingen nog ontbreken, verwacht premier Emily de Jongh-Elhage dat de langverwachte schuldsanering in december gaat beginnen.

Na de goedkeuring in de Rijksministerraad van de Algemene Maatregel van Rijksbestuur tijdelijk financieel toezicht, ziet De Jongh-Elhage geen belemmeringen meer. Alleen Sint-Maarten moet de maatregel nog bekrachtigen, maar de premier verwacht daar geen problemen mee. "Zowel oppositie als coalitie zitten op dezelfde lijn."

De eilandsraden van Curaçao en Sint-Maarten en de Antilliaanse Staten moeten verder nog instemmen met corporate governance (efficiënt en deugdelijk bestuur). Ook op dit vlak voorziet De Jongh geen problemen, omdat het in de regeringsakkoorden staat. Tot slot moeten de begrotingen worden goedgekeurd. Voor het toezicht moeten Curaçao en Sint-Maarten ook nog leden benoemen in het College financieel toezicht (Cft).

Aan het bepalen van de omvang van de schulden wordt hard gewerkt. Voor eind december kan de sansering beginnen, ook al is het werk dan nog niet af, aldus de pemier. "De schuld is zo groot, dat de eerste delingen rustig kunnen doorgaan voor dat klaar is." Dat is ook nodig, zegt ze, om in 2010 'de vlag omhoog te kunnen hijsen'. Dan moeten beide eilanden de status-aparte krijgen.

De Jongh-Elhage roemt de medewerking van Nederland bij de schuldsanering. Tijdens haar recente bezoek was de sfeer 'fantastisch'. Op 26 november is er nog een bijeenkomst van de politieke stuurgroep en dan wordt het sein samen op groen gezet, denkt zij, ook al heeft Nederland formeel de beslissende stem.

René Roodheuvel in gesprek met premier De Jongh-Elhage (2'58'')
-----------------------
Totaal Caraibisch Nieuwsaanbod Wereldomroep