PVV maakt het commissie lastig

bron Antilliaans Dagblad

Besloten overleg over opnemen Hero Brinkman in POK-delegatie

Het verzoek van het Presidium van de Tweede Kamer aan de commissie voor Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ) om te bekijken of het mogelijk is PVV’er Brinkman alsnog in de Nederlandse POK-delegatie op te nemen, heeft de andere fracties overvallen.

PVV-leider Wilders heeft het Presidium gewezen op het uit democratisch oogpunt vreemde feit dat de enige partij met een duidelijk afwijkend standpunt over de Antillen buiten de delegatie dreigt te worden gehouden. Dat kan volgens hem niet de bedoeling zijn van de ‘huishoudelijke regels’ voor buitenlandse werkbezoeken. Daarbij wees Wilders er fijntjes op dat het standpunt van zijn partij (voorstander van het verbreken van de Koninkrijksbanden) ook nog eens door een groot deel van de Nederlandse bevolking wordt gedeeld.

Het Presidium heeft, zoals deze krant gisteren berichtte, per brief aan voorzitter Van Beek van de commissie NAAZ verzocht om zich nogmaals over de kwestie te buigen. Die heeft voor 21 oktober een extra procedurevergadering uitgeschreven. In de brief reikt het Presidium twee opties aan. Optie één is dat CDA of PvdA die als grote partijen twee plaatsen in de delegatie hebben, een plaats afstaan maar die voelen daar op voorhand weinig voor. Optie twee is dat de delegatie wordt uitgebreid. Die is nu beperkt tot acht Tweede en vier Eerste Kamerleden. Van de kleine partijen wordt per toerbeurt een afgevaardigde in de delegatie opgenomen. Hoewel het signaal van het Presidium niet zomaar kan worden genegeerd, staat voor Van Beek nog niet vast dat alsnog plaats wordt gemaakt voor Brinkman.

,,Uitbreiding van de delegatie is lastig. Daarvoor ontbreekt het budget. Bovendien is er een getalsverhouding met de Eerste Kamer afgesproken en daar kunnen we niet zo maar van afwijken.” Wat eventuele budgettaire problemen betreft: Brinkman heeft eerder al aangegeven zijn reiskosten zelf te willen betalen en genoegen te nemen met een stoel in de economy class. De parlementaire delegatie reist in januari voor het POK naar Aruba maar wil daaraan voorafgaand enkele dagen op Curaçao verblijven.

Van de kleine partijen is D66 aan de beurt. Dat betekent dat oud-minister van Koninkrijksrelaties Alexander Pechtold mee zal reizen. Omdat SP-Kamerlid Ronald van Raak verhinderd is, mag Groen- Links als tweede kleine partij ook iemand meesturen. Dat wordt Ineke van Gent. De ingelaste vergadering waarin over de ‘kwestie Brinkman’ wordt gesproken, vindt overigens achter gesloten deuren plaats. Dat betekent overigens niet dat deze krant geen verslag zal doen van het overleg.