Reactie Mark Rutte op nieuwe baan Henk Kamp

bron Fractie VVD

"Het zal wennen worden, politiek Den Haag zonder Henk Kamp. Henk heeft als minister van VROM en daarna Defensie laten zien een bestuurder te zijn die durft moeilijke beslissingen te nemen. Daarnaast is hij er in geslaagd sinds 1994 het immigratie- en integratiethema namens de VVD op de kaart te zetten. Ik heb de afgelopen jaren ervaren hoe integer en deskundig Henk is. Een teamplayer waar je op kunt bouwen. Niettemin heb ik er begrip voor dat Henk na 15 jaar politiek Den Haag deze, voor Nederland en de Antillen, belangrijke opdracht aanpakt. De drie Antilliaanse eilanden krijgen met hem een topper in huis. Ik ga hem zowel zakelijk als persoonlijk zeer missen." (Mark Rutte, fractievoorzitter VVD in de Tweede Kamer)