Resort Baoase: Vergunning in handen voor golfbrekers

bron Baoase

Omdat in eerdere berichtgeving was gesuggereerd dat er maar op los gebouwd werd aan de Winterswijkstraat op Mari Pompun, heeft de ontwikkelaar van het 5 sterren Resort Baoase besloten via de media openheid van zaken te geven. Gezeten in één van de villa’s in aanbouw langs het kunstmatig aangelegde strand met zicht op de golfbrekers en een kunstmatig eilandje in het midden, toonde Rauf-René Engels van het advocatenkantoor HBN Law aan dat voor alle onderdelen van de golfbrekers de vergunning van de bevoegde instanties binnen is. Hij deed dat in het bijzijn van het Nederlandse directieleden Jan van Poppel en Cees Bootsma van Flamingo Ontwikkelingsmaatschappij NV en directeur Martin van Ooijen van het aannemersbedrijf Intervorm NV, tevens project coördinator.

Het project Baoase bestaat straks uit 8 zeer luxe villa’s met 2, 3 of 4 slaapkamers, luxe badkamers, een aparte eetkamer, een hypermoderne keuken een patio. Sommige hebben ook een eigen zwembad, maar in het midden is een groot gemeenschappelijk zoutwater zwembad. De villa’s zijn voorzien van de modernste voorzieningen.

Via beplanting, her en der opgestelde beelden en andere aankleding wordt een unieke exotische sfeer gecreëerd met Aziatische en Antilliaanse tinten. De villa’s zijn bedoeld voor de verhuur. Binnen het all-inclusive concept van de hoogste klasse is in dit project zelfs voorzien in vast personeel voor elk van de villa’s.

De bouw is nog volop bezig, maar de aannemer en ontwikkelaar rekenen erop dat het resort begin 2009 de deuren kan openen. Bij dit project zullen straks ongeveer 80 mensen emplooi vinden, waarbij de voorkeur uitgaat naar Curaçaose werknemers die er ook opgeleid kunnen worden voor hun functie.

Het stuk met de villa’s en bijbehoren is eigen grond. De golfbrekers zijn gebouwd bovenop bestaande, oude golfbrekers die door gebrekig onderhoud grotendeels waren weggeslagen. In het midden van de twee golfbrekers is een kleine golfbreker aangelegd waar een eilandje van is gemaakt. Hiervoor heeft de ontwikkelaar in december vorig jaar vergunning gekregen van het eilandgebied Curaçao. Aan de aanwezige journalisten werd dit document getoond.

Bij al deze werkzaamheden is geen enkele schade toegebracht aan het onderwatermilieu. Duikers van de naburige duikschool hebben bevestigd dat er in de nabijheid nauwelijks levend koraal is en dat het dichtst bijzijnde koraal een heel stuk stroomafwaarts is. Verder is het strand openbaar.

De grote waarde van deze golfbrekers is de afgelopen dag gebleken; niet alleen voor dit project maar ook voor de omwonenden. Hoewel de extreem ruwe zee vanaf dinsdag wel schade heeft berokkend aan deze golfbrekers, hebben die toch ook helpen voorkomen dat de villa’s en andere voorzieningen in aanbouw zelf of de directe buren ook schade opliepen.

Ook al in tegenspraak met het beeld dat in sommige media is geschapen, houdt de ontwikkelaar er een uitstekende relatie op na met de buurtbewoners, niet in de laatste plaats met de vissers van Mari Pompun en de Stichting Masbangu. De ontwikkelaar van Baoase, die het zware materieel toch al ter plaatse heeft, heeft aangeboden om in aanvulling op de voor het Masterplan Mari Pompun beschikbaar gestelde Unesco fondsen de aanleg van de vissershaven voor zijn rekening te nemen, compleet met solide golfbrekers. De noodzaak hiervan is de afgelopen dagen gebleken, nu de zuidwestenwind en de daarmee gepaard gaande ruwe zee als onderdeel van de tropische storm Omar ook in deze vissersbaai flink huis hebben gehouden. Vertegenwoordigers van de Stichting Masbangu, die de belangen van de vissers uit de buurt behartigt, waren donderdag aanwezig als het levende bewijs van de geweldige symbiose met die groep.