Sanering tot 3,7 miljard; Overnemen Antilliaanse schulden pakt goedkoper uit voor Den Haag

bron Antilliaans Dagblad

Nederland neemt geen 5,5 miljard gulden aan schulden van de Antillen over maar ‘slechts’ 3,7 miljard. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tegenover het Antilliaans Dagblad bevestigd.

Tot nu toe is er altijd van uitgegaan dat er voor 5,5 miljard aan schulden zou worden gesaneerd. Dat bedrag betrof een schatting van de schulden per 31 december 2005. Uit een niet openbaar gemaakte berekening van de Stichting Overheids Accountants Bureau blijkt de schuld, inclusief betalingsachterstanden, op die peildatum echter een half miljard lager uit te vallen. Van die vijf miljard komt 3,7 miljard in aanmerking om door Nederland te worden overgenomen. In de Slotverklaring is namelijk geen bedrag afgesproken maar is vastgelegd dat de schulden tot de zogeheten rentelastnorm worden gesaneerd. Het is nooit de bedoeling geweest dat Den Haag honderd procent van de schulden zou overnemen.

Het principe van de rentelastnorm betekent dat de rente en aflossingen van de schuld die na de sanering resteert, naar internationale criteria, goed op te brengen moeten zijn voor de eilanden. Nederland had aanvankelijk 2,2 miljard euro gereserveerd voor de sanering. Dat bedrag is, zoals deze krant eerder al berichtte, in de rijksbegroting voor 2009 verlaagd tot 1,7 miljard vanwege de lage dollarkoers. De verlaging van het door Nederland te saneren bedrag van 3,7 miljard gulden, betekent een extra voordeel van nog eens ruim 200 miljoen euro. Bij de huidige koers gaat de operatie Nederland maximaal 1,5 miljard euro kosten. Overigens bestaat er nog geen absolute zekerheid dat de Antilliaanse overheidsschuld per 31 december 2005 inderdaad vijf miljard gulden bedroeg, zoals de SOAB heeft berekend. Pas als daadwerkelijk met de sanering wordt begonnen, ontstaat een exact inzicht in het totaal aan leningen, betalingsachterstanden en andere verplichtingen die zijn aangegaan.