Sinterklazerij richting Antillen moet afgelopen zijn

bron fractie VVD Tweede Kamer

De VVD in de Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de staatkundigehervorming van de Antillen.

In december van dit jaar krijgt Nederland er drie nieuwe `bijzondere gemeenten' bij: Sint Eustatius, Saba en Bonaire. De weg naar deze hervorming is nog bezaaid met problemen vindt VVD-woordvoerder Johan Remkes. "The point of no return nadert dit jaar nog en ik ben er niet gerust op", stelt Remkes. Hij doelt daarmee op de afspraken die met name voor Sint Maarten en Curaçao gelden op het vlak van criminaliteit, corruptie en bestuurlijke integriteit.

"De VVD moet eerst de overtuiging hebben dat Sint Maarten en Curaçao hun zaken op orde hebben. Op dit moment is dat nog niet het geval", aldus de liberaal. Het is vanuit deze gedachte dat de VVD deze week tijdens de begrotingsbehandeling Koninkrijkszaken op de rem zal trappen. Remkes zal zich tijdens de behandeling zeer kritisch uitlaten over zaken zoals de schuldsanering voor de Antillen. Volgens hem moet dat gebeuren onder zeer strikte voorwaarden die op dit moment verre van nageleefd worden. Dit tot grote zorg van de VVD.

Remkes: "Er wordt grote vaart achter de staatkundige hervorming van de Antillen gezet. Maar je kunt pas hervormen als iedereen er klaar voor is. Ik ben er niet van overtuigd dat Sint Maarten bijvoorbeeld de corruptie onder controle heeft. Sint Maarten en Curaçao willen een status aparte, een speciaal staatsrechtelijk verband. Op die manier wrikken ze zich los van Nederland. Je kunt dat echter pas echt doen zodra je een gezond rechtssysteem aldaar hebt en dat is nog niet zo. Wij kunnen vanuit Den Haag wel instemmen met schuldsanering, maar dat moet dan wel ergens toe leiden. Doel moet zijn dat men de eigen financiële broek ophoudt. Die Sinterklazerij moet afgelopen zijn. We staan aan de vooravond van zowel de schuldsanering, omvangrijke wetgeving als een rondetafelconferentie. Het lijkt de VVD nu een uitgelezen kans om nog in te grijpen voordat het echt te laat is.

"Ook het statuut dat dateert uit 1954 is de VVD een doorn in het oog. Remkes spreekt van een wurgcontract met verouderde bepalingen. Dit statuut moet weg en worden vervangen door een werkbare overeenkomst.