Studenten en docenten tegen Behr als interim-rector UNA

Rector Magnificus prof. dr. Jeanne de Bruijn van de UNA is per direct een maand met vakantie. Interim-decaan van de Sociaal Economische Faculteit (SEF) Roilis Kleinmoedig heeft zijn positie beschikbaar gesteld. Voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) Herman Behr is tijdelijk belast met de leiding over de universiteit.

Herman Behr licht besluit van de RvT toe: (3'17")

SEF-docenten zijn het niet eens met het besluit van de RvT en hebben een tegenvoorstel opgesteld dat reeds goedgekeurd is door de faculteitsdecanen. Vanmiddag is het voorstel aan de studenten voorgelegd, die eerder ook al aangaven het niet eens te zijn met Herman Behr als interim leider van de UNA:

Alex Driesprong van de Studentenraad (3'26")

Volgens de persverklaring van de UNA heeft De Bruijn zaterdagmiddag schriftelijk aan de studenten en de Raad van Toezicht medegedeeld, dat zij een maand op verlof gaat. Zij stelt in haar brief dat de studentenacties zodanig zijn geëscaleerd, niet in de laatste plaats richting haar persoon, dat zij er geen moeite mee heeft om tijdelijk een stapje opzij te doen als dit kan bijdragen aan herstel van de rust op de UNA. De Bruijn erkent de vakantie zelf ook goed te kunnen gebruiken om bij te komen van wat er de afgelopen tijd allemaal is voorgevallen.

Jeanne de Bruijn licht haar besluit toe (2'40")

De studenten zullen in de loop van maandagavond of dinsdagochtend kenbaar maken hoe zij het voorstel van Behr zullen inschatten. Pas dan wordt duidelijk of de acties van de studenten opgeschort zullen worden.