Studenten maken tegenvoorstel

bron: Paradise FM

De vertegenwoordiging van de UNA-studenten heeft gisteravond in een persconferentie in de grote vergaderzaal van de UNA het standpunt van de studenten toegelicht. In het kort komt het erop neer dat zij met een tegenvoorstel gaan komen op de twee voorstellen die nu op tafel liggen.
In de tussentijd gaat de manifestatie door.

Een van de voorstellen voor een oplossing in het conflict komt van de Raad van Toezicht (RvT) voorgezeten door Herman Behr. Dit voorstel houdt in dat Behr de functie van rector magnificus (RM) waarneemt in afwachting van een definitieve oplossing.

Er komt een managementteam waarin twee studenten en een vertegenwoordiging van de decanen zitting hebben. Dit voorstel heeft Behr in het weekeinde besproken met drie van de decanen en een deel van de studentenvertegenwoordiging die het later aan de rest van de studenten voorlegde.