VBC levert kritiek

bron: Paradise FM

De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vindt dat de structureel grote overheidstekorten en de grote staatsschuld die invloed hebben op de gezondheidszorg, de regering grote zorgen zou moeten baren. ,,Voor de minister van Volksgezondheid is dit kennelijk niet het geval, gezien het feit dat zij het voorzieningenpakket van zowel de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) drastisch wenst uit te breiden (meeverzekeren 60-plussers, uitbreiding werkingssfeer landsverordening Ziektekostenverzekering met een twee-, drie- en vierdaagse werkweek en opnemen autisme in het AVBZ-pakket) zonder zich te bekommeren over hoe de financiering van dit pakket op een verantwoordelijke en degelijke wijze dient plaats te vinden.

Wellicht zijn de uitbreidingen van de voorzieningen wenselijk en noodzakelijk, echter de minister verschaft geen financiële onderbouwing en waar dit wel het geval is, is deze onvoldoende doordacht en mogelijk zelfs misleidend.''

Uit de jaarverslagen van de SVB blijkt dat de totale uitkeringen ZV/OV in de periode 2003 - 2007 met ongeveer 27 procent zijn toegenomen.