Veel materiële schade door Omar

bron: Paradise FM

Hoewel Omar geen gevaar meer vormt voor de ABC-eilanden, blijft de zee voorlopig ruw en de waarschuwing voor kleine vaartuigen blijft van kracht tot vanmorgen, meldde gezaghebber Lisa Dindial gisteren tijdens een persconferentie.

Een dag na de passage van Omar maakt Dindial de balans op. De schade aan de hotels en de stranden is enorm, en er komt een urgente vergadering van het Bestuurscollege om de situatie van de stranden te bespreken. Een aantal scholen kregen problemen door wateroverlast en stroomstoring. Deze zijn vandaag dicht. Het betreft de Oranjeschool in de Oranjestraat, de Prinses Margrietschool in Buena Vista, de Schotborgh- en de Marieta Albertoschool in Koraal Specht en de Joseph Civilisschool in Barber. Alle andere scholen zijn vandaag gewoon open.
Er zijn gelukkig geen meldingen binnengekomen van persoonlijke ongevallen, aldus Dindial.