Verslag en fotoreportage “Sterke vrouwen van het Koninkrijk”

bron Ministerie BZK

Het ministerie van BZK en gemeente Almere kijken terug op een op een zeer geslaagde bijeenkomst.

Voor een verslag en fotoreportage van het netwerkbijeenkomst “Sterke vrouwen van het Koninkrijk” surf naar www.minbzk.nl/sterkevrouwenvanhetkoninkrijk