Vragen Cijntje bij methode onderzoek

bron: Paradise FM

Gilbert Cijntje, één van de docenten van de Sociaal-Economische Faculteit (SEF) van de UNA die met naam wordt genoemd in het rapport van de 'waarheidscommissie', wenst nog niet te reageren op de inhoud ervan. Hij geeft maandag een persconferentie waarin hij ingaat op de bevindingen en ook op de vraag in hoeverre het in lijn is met een serieus en academisch onderzoek dat tot doel heeft 'de waarheid' boven water te halen. ,,Ik zal gedetailleerd uitleggen hoe ik ertegenaan kijk, waarbij ik uitvoerig uit de doeken zal doen wat niet is gebruikt of gezocht door de commissie."

De onderzoekscommissie heeft met 34 betrokkenen gesproken. In een voetnoot van haar rapport meldt de commissie-Gomes Casseres dat Cijntje de enige was met wie zij niet heeft kunnen spreken. Het lukte niet om de agenda's op elkaar af te stemmen. De commissie heeft gebruik gemaakt van de presentatie van de docent voor de Staten en heeft Cijntje in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn standpunt kenbaar te maken: ,,Helaas weigerde Cijntje gebruik te maken van deze mogelijkheid." De SEF-staf als geheel had aangekondigd een paper te overhandigen, maar dit heeft de commissie niet bereikt.