Wet veroordeelde politici is al klaar

bron: Paradise FM

PAR-fractieleider Glenn Sulvaran verzoekt minister Roland Duncan (NA) van Constitutionele en Binnenlandse Zaken om de landsverordening die het verplicht aftreden regelt van veroordeelde gezagdragers snel naar de Staten te sturen.

Sulvaran zegt te weten dat het wetsontwerp klaar is, voorzien van een Memorie van Toelichting en al, en dat zelfs de Raad van Advies er al over heeft geadviseerd. In het licht van de discussie over opneming van een vergelijkbare passage in de nieuwe Staatsregeling (grondwet) van het Land Curaçao, lijkt het de parlementariër zinvol om de landsverordening naar de Staten te sturen.

Volgens het PAR-lid worden hierin veel van de op eilandsniveau gerezen vragen beantwoord. Zoals, wat kan volgens internationale verdragen; om welke delicten gaat het; hoe snel moet zo'n gezagsdrager aftreden; hoe lang kan hij dan geen politieke functie bekleden.