‘White Rabbit Creamy Candy’ in één winkel aangetroffen

bron Inspectie voor de Volksgezondheid Nederlandse Antillen

Internationaal is er veel aandacht voor het melamine-schandaal in China. In melk en producten die melk bevatten die in China zijn gemaakt, is melamine aangetroffen. Melamine is een chemische stof dat gebruikt wordt bij het vervaardigen van onder andere plastic. In een boerderij in China werd deze stof met opzet toegevoegd aan melk om de daadwerkelijke hoeveelheid eiwit (het eiwitgehalte) in melk te verbergen. Sinds het bekend worden van de aanwezigheid van melamine in melk worden er wereldwijd veel producten die melk bevatten afkomstig uit China gecontroleerd op de aanwezigheid van melamine. Tot nu toe is er echter geen verband gelegd tussen de consumptie van deze producten die melk bevatten en eventuele ziekte bij de mens. De reden hiervoor is dat het gehalte van melamine in deze producten slechts door langdurige overconsumptie, d.w.z. te veel gedurende een lange periode, mogelijk een gevaar kan opleveren voor de gezondheid van de mens. Desondanks wordt wereldwijd de consumptie van deze producten afgeraden.

In dit kader heeft de Inspectie voor de Volksgezondheid in samenwerking met de lokale GGD’s op de eilanden van de Nederlandse Antillen een onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van melk en/of melkproducten (en producten die melk bevatten), waarvan reeds is aangetoond dat deze gecontamineerd zijn met melamine. Uit de informatie verkregen vanuit de eilandgebieden is tot nu toe alleen op Curaçao de zogenaamde ‘White Rabbit Creamy Candy’ in één winkel aangetroffen en uit de markt gehaald.

De Inspectie doet middels dit bericht een oproep aan de degenen die de White Rabbit snoepjes hebben gekocht en deze nog in voorraad hebben om deze niet te consumeren.

Daarnaast heeft de Inspectie voor de Volksgezondheid in samenwerking met de Curaçaose GGD de verkoop van een aantal producten die melk bevatten afkomstig uit China uit voorzorg tegengehouden totdat er nader onderzoek naar de aanwezigheid van melamine is gepleegd en vast is komen te staan dat deze producten vrij zijn van melamine.

De Inspectie voor de Volksgezondheid zal in samenwerking met de lokale GGD’s de situatie rondom het melamine-schandaal blijven monitoren en de nodige acties ondernemen, in het belang van de volksgezondheid.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met:
de lokale Gezondheidsdiensten, de Inspectie voor de Volksgezondheid, APNA-gebouw, Schouwburgweg 24, afdeling Inspectie Gezondheidsbescherming, tel.: 466-9366 / Fax: 4669367 / E-mail: ivg@gov.an