Zorgverzekering pensionado's Antillen van de baan

bron Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met intrekking van de Rijkswet voorzieningen bij ziekte voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen. Reden voor de intrekking van het wetsvoorstel is dat er over de regeling geen overeenstemming meer bestaat tussen de Nederlandse en Antilliaanse regering. Dit volgt op het feit dat de Antilliaanse regering zich – na een uitspraak van het Antilliaans parlement – niet langer kan vinden in het verplichte karakter van de regeling, die zowel de Nederlandse regering als het Nederlandse parlement noodzakelijk vinden.

In 2006 heeft de toenmalige Antilliaanse regering de Nederlandse regering verzocht om een verdragsregeling voor gepensioneerde Nederlanders die in de Nederlandse Antillen wonen. Reden hiervoor was dat de sociale ziektekostenverzekeringen in de Nederlandse Antillen niet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook zijn de premies van particuliere ziektekostenverzekeringen aanmerkelijk gestegen. In de regeling zouden gepensioneerde Nederlanders die in de Nederlandse Antillen wonen recht op zorg (het zogenaamde woonlandpakket) krijgen en daarvoor een bijdrage aan Nederland zijn verschuldigd.

De gepensioneerde Nederlanders die wonen op Bonaire, St. Eustatius of Saba (BES-eilanden) komen, zodra de nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk gelden, te vallen onder de (verplichte) Zorgverzekering BES, die momenteel wordt ontwikkeld. Voor de korte termijn onderzoekt de Antilliaanse regering de mogelijkheid om gepensioneerde Nederlanders op vrijwillige basis onder te brengen in de Antilliaanse ziektekostenverzekering.

Nu de Rijksministerraad heeft ingestemd, zal de verdere procedure voor intrekking van het wetsvoorstel worden gevolgd.