Aanpassingen weg naar Westpunt

De weg van Willemstad naar Banda’bou heeft de afgelopen jaren een groot aantal dodelijke slachtoffers gekend. Onlangs nog verloor een twaalfjarig meisje haar leven bij het halen van een brood en overleed een 30-jarige moeder op weg naar het halen van haar jarige dochter van de crêche.

Aan het besef dat er iets moet gebeuren, wordt binnenkort een begin gemaakt door de Dienst Openbare Werken (D.O.W). Zo komen er ter hoogte van Tera Korá aanpassingen waardoor weggebruikers rekening moeten houden met het naderen van de bebouwde kom. Op sommige plaatsen wordt de weg verbreed en komen er 3 rijbanen. Ook komen er drempels en een zeebrapad.

Omdat er tijdens de spitsuren filevorming plaatsvindt, komen er ook aanpassingen bij de rotonde bij Zegu en verdwijnen de stoplichten bij Julianadorp, die plaats moeten maken voor een rotonde.

Luistert u allereerst naar adjunct-Hoofd Dienst Openbare Werken, meneer Batta en daarna naar Dr. Spong over de vermaarde weg naar Westpunt (7'37").