Ambassades dienen Nederlands-Antilliaanse internationale financiële sector te promoten

bron: Ministerie van Financien

Den Haag/Willemstad – Staatssecretaris van Financiën, de heer Alex Rosaria, vindt dat het Rijksdeel Nederlandse Antillen bijna nooit opkomt als het gaat om planning van activiteiten van de Koninkrijksambassades (HMA). In ieder geval niet als het gaat om de belangen van de lokale internationale financiële sector (IFS). Indien wij serieus zijn om nieuw leven te blazen in onze IFS dan moet het echt anders, volgens Rosaria tijdens een presentatie woensdagmiddag aan directeuren economische afdelingen van HMA in Noord, Centraal- en Zuid Amerika.

Thans neemt de Regering de nodige maatregelen om de lokale IFS tot de top-10 te laten behoren. Om dit te bereiken is naast een competitief wetgevingsstelsel, goed verdragennetwerk en adequaat toezicht-regime, vooral een gedegen promotie van de lokale IFS nodig. Immers een goed product hebben is niet genoeg. Van groot belang is jouw boodschap door te laten dringen bij (potentiële) klanten. De Curaçao International Financial Services Association (CIFA) doet goed promotiewerk, maar het is niet genoeg. Rosaria ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor de economische afdelingen van de HMA. Deze dienen Antilliaanse bedrijven te assisteren die zichzelf willen positioneren op de internationale markt.

Het is echter niet altijd duidelijk dat de ambassades ook voor de Nederlandse Antillen ingezet moeten worden. Volgens Rosaria moet dat de eerste en meest belangrijke stap zijn. De heer Anton Schellekens, plaatsvervangend adviseur Koninkrijkszaken op het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), die de heer Rosaria kort inleidt, bevestigt dat niet alle collega’s van BZ het door hebben dat de HMA ook de belangen van de Nederlandse Antillen moeten behartigen.

Een tweede stap is volgens Rosaria om constant relevante informatie te leveren aan de HMA. Rosaria: “Wij moeten erop kunnen rekenen dat de HMA ons product verkopen zoals zij het Nederlandse product met succes overal ter wereld verkopen.” Tegelijkertijd geeft de Staatssecretaris toe dat de Nederlandse Antillen in het verleden niet erg pro-actief zijn geweest om de HMA te benaderen. Een voor deze presentatie speciaal ontworpen brochure getiteld International Financial Services of the Netherlands Antilles: Rock Solid and Different die informatie verschaft over onze IFS moet de bestaande informatiekloof dichten.

Als laatste stap stelt de heer Rosaria voor dat plannen met betrekking tot de Antilliaanse IFS opgenomen moeten worden in de jaarplannen van de HMA, die gevestigd zijn in voor onze sector belangrijke landen. De vertegenwoordiger van de economische afdeling van de HMA te Brasilia reageert als eerste en vraagt de Staatssecretaris zo snel mogelijk zijn plannen op te sturen zodat ze weldegelijk opgenomen worden in de jaarplannen van de ambassade in de Braziliaanse hoofstad.

Aan het eind van zijn halfuur durende presentatie is Rosaria niet ontevreden, maar erkent wel dat er nog veel moet gebeuren. “Belangrijk voor onze sector is dat er behoorlijk wat beweging is gekomen in dit dossier,” aldus een nogal opgewekte Rosaria.

Foto: Antillenhuis / Studio FVS
Een paar minuten voor zijn presentatie wordt de heer Rosaria gegroet door een medewerker van de Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken.

***