Botmateriaal was van minimaal vier personen.

bron : Oscar van Dam

Wilemstad - Het botmateriaal dat is aangetroffen op het strand van Boca Sami heeft toebehoord aan minimaal vier individuen. Dat stelt de archeoloog van Stichting NAAM, Claudia Kraan. Slechts van één individu was het mogelijk om de leeftijd en de lengte vast te stellen.
Het betreft een persoon in de leeftijd van 19-25 jaar met een lengte van ongeveer 168 cm. De ouderdom van het individu is recent, die van twee andere individuen is onbekend, een laatste individue is archeologisch.

Alle botten hebben voor kortere of langere tijd begraven gelegen. Het ligt voor de hand dat de zee of de vele neerslag de botten heeft vrijgelegd en meegenomen voordat de zee deze aanspoelde op Boca Sami.

Al het recente is vrijdag 30 oktober overgedragen aan Stanley Francisca, hoofd van het Bureau Technische Recherche. Ten behoeve van DNA onderzoek zijn monsters apart verpakt.