Caribische vogels bedreigd

bron: Paradise FM

Willemstad - Bijna helft van de meest belangrijke vogelgebieden van de Cariben geniet totaal geen bescherming. Dat heeft natuurbeschermingsorganisatie Carmabi gisteren bekend gemaakt.
Van de 770 vogelsoorten die er in het Caribisch gebied voorkomen, zijn er 148 endemisch (uitsluitend binnen de Cariben voorkomend). Daarvan zijn er 105 soorten beperkt tot een enkel eiland. Slechts tien procent van de natuurlijke habitat waarvan deze vogels afhankelijk zijn, bestaat nog. Dit heeft tot gevolg dat 54 van deze 'endemen' ook mondiaal bedreigd zijn, waarvan 12 soorten zelfs ernstig bedreigd, zo stelt Carmabi op basis van het pas door het in Engeland gevestigde BirdLife International uitgebrachte boekwerk 'Important Bird Areas of the Caribbean: key sites for conservation'. De lokale natuurorganisatie noemt het boek 'een mijlpaal voor de vogelbescherming in de regio'. Samen met deskundigen uit de regio zijn
283 gebieden aangewezen en beschreven die van doorslaggevend regionaal belang zijn voor vogels, zogeheten Important Bird Areas (IBA's). Deze gebieden zijn belangrijk voor de natuurbescherming en zijn aangewezen op basis van internationaal overeengekomen criteria en lokaal verricht wetenschappelijk onderzoek.