De Vries wil nieuwe kleine landingsvaartuigen

Den Haag - Defensie wil 48 nieuwe kleine en snelle vaartuigen aanschaffen die onder meer troepen en materieel snel aan land kunnen brengen en speciale acties op het water kunnen uitvoeren. De boten moeten de huidige kleine en snelle (landings-)vaartuigen van de marine vervangen, onder meer die in het Caribisch gebied.

Dat heeft de Nederlandse staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. Het totale project gaat vooralsnog 28,2 miljoen euro kosten, bijna 5 miljoen euro meer dan eerder was geraamd. Omdat alle projecten samengevoegd nu boven de grens van 25 miljoen euro uitkomen, heeft De Vries de Tweede Kamer over zijn voornemen ingelicht.

De boten vallen onder het project Fast Raiding, Interception and Speciale Forces Craft (Frisc). Defensie wil negentien Boarding Crafts voor operaties ten behoeve van terrorismebestrijding, veiligheidsoperaties en havenbescherming. Zeventien Raiding Crafts zijn voor amfibische operaties door marinierseenheden en twaalf Support Craft Caribean voor taken bij de Nederlandse Antillen en Aruba.

Door nieuwe capaciteiten zijn de boten beter toegerust op hun taken.
Defensie gebruikt in het Caribisch gebied nu nog de Boston Whaler als onderscheppingsvaartuig. Die stammen uit 1992 en moeten straks worden vervangen.