Eisden komt op voor gedupeerde studenten

Willemstad - Statenlid Eunice Eisden betreurt het dat minister van Onderwijs Omayra Leeflang nog steeds niet heeft gereageerd op vragen en suggesties van de MAN-fractie over het probleem van studenten die buiten hun schuld een hogere studiebeurs hebben gekregen.

Op 16 oktober heeft de MAN-fractie de minister hierover aangesproken, echter zonder resultaat. Het blijkt dat de Stichting Studie Commissie (SSC) een fout heeft gemaakt met de zogeheten prestatiebeurs waardoor een groep studenten ten onrechte een beurs voor uitwonenden krijgt. Om de fout te corrigeren heeft de directie Onderwijs op 26 september deze studenten in een brief op de hoogte gesteld dat de uitbetaling van het 'uitwonenden' gedeelte onmiddellijk gestaakt wordt en dat er maandelijks een bedrag wordt ingehouden om de ten onrechte verkregen beurs terug te vorderen. Voor sommige studenten betekent dit een inkomstenverlaging van vierhonderd gulden per maand, aldus Eisden.

Daar bovenop komt de inhouding van de terugvordering. Eisden vindt deze maatregelen onverantwoordelijk en onterecht. Diverse studenten zijn hierdoor in grote financiële problemen geraakt. Aangezien de fout bij de SSC ligt, vindt Eisden dat het niet zomaar zonder meer op de student afgewenteld kan worden en pleit zij voor een vrijstelling.

Inmiddels hebben de studenten weer een maand met minder inkomen afgesloten met alle gevolgen van dien zonder dat er een reactie is gekomen van de Minister. Daarom heeft het statenlid weer een brief aan Leeflang over deze zaak geschreven.