Geen aantasting conserveringsgebied Jan Thiel

bron: Amigu di Tera

De plannen van Jan Thiel Bay Destination Resort om conserveringsgebied te annexeren en toe te voegen aan hun toeristisch project viel bij velen in bijzonder slechte aarde. Een bezorgde student opende spontaan een website waarop eenieder zijn protest kon plaatsen. Al snel stonden zo’n 5000 personen uit alle geledingen van de samenleving met hun naam én kritisch commentaar op de lijst die in juli j.l. aan Waarnemend Gezaghebber mevr.Jacoba werd aangeboden.

Op grond van hun reacties schatten wij dat meer dan 400 burgers een officieel bezwaarschrift naar de overheid hebben verstuurd. Hun brieven zijn nog niet beantwoord en men mag hopen dat dat komt door een zeer zorgvuldige behandelingsprocedure van het Bestuurscollege.
De groots opgezette natuurwandeling in het gebied (20 juli j.l.) trok bijna 600 verontwaardigde deelnemers.

De drie stukken natuurgebied waarom het gaat zijn bij wet aangewezen als conserveringsgebied. Dit op grond van hun grote natuur- en landschapswaarde zoals door experts is vastgesteld. Deze belangrijke waarden moeten beschermd blijven tegen de krachten het willen uithollen. De wet zegt immers dat de conservering van gebieden met grote natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische betekenis door de overheid gegarandeerd moet worden.

In de nieuwsmedia wordt nu het bericht verspreid dat de ontwikkelaar wil afzien van twee van de drie stukken natuurgebied. Het gaat echter niet om het aantal stukken natuurgebied of de grootte daarvan, maar om het willen inpikken van bij wet aangewezen conserveringsgebied waarvan de bescherming door de overheid gewaarborgd moet worden. Een beetje overheid wijst dan ook iedere suggestie om welk gedeelte dan ook van dit gebied om te zetten in toeristisch gebied onmiddellijk van de hand.

Bekijk de naam van het projectontwikkelaarsbureau en haar website en men kan al voor 100% zeker zijn welk stuk conserveringsgebied de ontwikkelaar hoe dan ook in handen wil krijgen: het kustgebied. Het is duidelijk gebleken dat ontwikkeling aan de kust zeer schadelijk is voor het aangrenzende koraalrif en andere mariene organismen. In de kustwateren nabij het conserveringsgebied van Jan Thiel is het koraalrif van zeer goede kwaliteit . Als de overheid aan dit project toegeeft zegt zij eigenlijk dat zij toelaat dat ook hier korte metten wordt gemaakt met een bijzonder koraalrif.

Verder zien wij opnieuw hoe ontwikkelaars en overheid samen het kustgebied voor de bevolking ontoegankelijk maken. Dit proces dat al jaren tegelijkertijd met de opkomst van het toerisme plaatsvindt gaat meedogenloos door en het is een kwestie van tijd of de gehele zuidkust is voor de bevolking afgesloten. In overheids- en projectontwikkelaarskringen wordt dit als ‘ontwikkeling’ gezien, en het verjagen van de bevolking en vissers uit het kustgebied zou dan voor hun eigen bestwil gelden. Er komt immers ‘ontwikkeling’ voor in de plaats. Het is overduidelijk dat de bevolking haar tweederangsstatus niet neemt. Als het kustgebied niet opnieuw open staat voor de bevolking dan zal de frustratie over het opzij worden gezet nog meer groeien.

Amigu di Tera staat op het standpunt dat geen vierkante meter conserveringsgebied aan dit project mag worden opgeofferd. Sterker nog, het hele idee van dit soort toeristische ontwikkeling op het land en aan de kust is aan een grondige revisie toe. Nu is al 80% van de zuidkust niet meer vrij toegankelijk en zijn deze gebieden bovendien de bron van een permanente aantasting van het mariene milieu. Zo kan het absoluut niet verder. Al duizenden burgers delen dit standpunt en dit moet voor de overheid het signaal zijn te kiezen voor een beleid dat de kust voor de bevolking vrijhoudt en tegelijkertijd zaak maakt van echte bescherming van de natuur op het land én in de zee.