Ministerraad stemt in met wetgeving BES voor overgang naar Nederlands staatbestel

Bron: Ministerraad Nederland

De ministerraad heeft vandaag in Den Haag, op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingestemd met vijf wetsvoorstellen die nodig zijn om Bonaire, Saba en Sint Eustatius ‘bijzondere’ gemeenten van Nederland te maken. Hiermee is een belangrijke stap gezet om verder te kunnen gaan met de voorbereidingen voor de overgang van deze eilanden naar het Nederlands staatsbestel.

Het kabinet heeft ingestemd met: de Wet op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; de Wet financiële verhouding Bonaire, Sint Eustatius en Saba; de wijziging van de Kieswet ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De voorgestelde wetgeving regelt onder meer de bestuurlijke inrichting van de openbare lichamen, de (financiële) verhouding tot het Rijk en het kiesrecht van de inwoners van de openbare lichamen voor onder meer de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Voor de drie eilanden is het uitgangspunt dat hoofdzakelijk de Nederlands-Antiliaanse regelgeving zal blijven gelden na de transitie en dat die vervolgens geleidelijk vervangen zal worden door Nederlandse regelgeving. Dit wordt neergelegd in de Invoeringswet. De Nederlands-Antilliaanse regelgeving die van toepassing blijft, wordt op een aantal punten aangepast aan de nieuwe status van de eilanden. Dit wordt geregeld in de Aanpassingswet. In deze wet wordt ook Nederlandse regelgeving die wel direct van toepassing wordt aangepast op de lokale situatie.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van de wetsvoorstellen en van de adviezen van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.