'Nederland negeert veroordeling wegens racisme'

bron: Oscar van Dam

Willemstad - De parlementen van de Nederlandse Antillen en Aruba willen dat Nederland een reactie geeft op een Europees rapport waarin het beleid van Nederland tegen Antillianen en Arubanen als racistisch wordt beschouwd.

De voorzitter van de Antilliaanse Staten Pedro Atacho verklaarde dat maandag op Curaçao. Een delegatie van de Staten van de Nederlandse Antillen en Aruba hebben hierover afgelopen vrijdag een resolutie ondertekend.

Het rapport is enkele maanden geleden uitgebracht door de Europese Commissie tegen Intolerantie en Racisme (ECRI). De verwijsindex die de Nederlandse regering wil instellen om overlast bezorgende Antilliaanse en Arubaanse jongeren uit Nederland te kunnen verwijderen, wordt volgens delegaties van de twee parlementen door het ECRI als 'racistisch, discriminerend en stigmatiserend' veroordeeld.

Volgens de resolutie heeft de Nederlandse regering de bevindingen van de ECRI op dit onderwerp volledig genegeerd. Atacho: ,,De Nederland regering heeft op het rapport gereageerd, behalve de paragraaf dat over Antillianen en Arubanen ging." De twee parlementen verzoeken de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer 'dringend en met klem' de Nederlandse regering te benaderen om alsnog haar reactie op de bevindingen van de ECRI 'inzake het Nederlandse beleid ten aanzien van de Antillianen en Arubanen schriftelijk kenbaar te maken'.

Delegaties van de volksvertegenwoordiging van de Nederlandse Antillen en Aruba sloten vrijdag hun Bipartiete Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties af op Aruba.