Nederland saneert de Antilliaanse staatsschuld

bron: NRC

Nederland saneert de Antilliaanse staatsschuld voor een bedrag van omgerekend 1,3 miljard euro. Bovendien zuivert Nederland 210 miljoen euro aan in betalingsachterstanden van de eilanden. Deze eerder toegezegde gelden komen vrij nu Nederlandse, Antilliaanse, Curaçaose en Sint-Maartense politici een akkoord bereikten over het financieel toezicht en de inrichting van de politiekorpsen van de toekomstige landen Curaçao en Sint-Maarten.

Daarmee is de weg vrij voor een tweede rondetafelconferentie in het staatkundige traject voor de opheffing van het Antilliaanse staatsverband. Deze rondetafelconferentie, onder leiding van premier Jan-Peter Balkenende, is gepland voor medio december.

Staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten (Koninkrijksrelaties, CDA) reisde met een ongebruikelijk zware ambtelijke delegatie voor een tweedaags overleg naar Sint-Maarten om de laatste obstakels voor de rondetafelconferentie weg te nemen. Zij kondigde vooraf aan het eiland niet zonder een akkoord over de relevante wetteksten te verlaten.

In ruil voor de in 2005 overeengekomen schuldsanering zijn afspraken gemaakt over toezicht op overheidsfinanciën en rechtshandhaving. Tijdens de politieke top op Sint-Maarten is afgesproken dat de nieuwe landen Curaçao en Sint-Maarten minimaal vijf jaar onder financieel toezicht komen te staan. Daarna volgt een evaluatie om te inventariseren of de landen aan alle criteria hebben voldaan.

Op het gebied van rechtshandhaving komen er politiekorpsen voor Curaçao, Sint-Maarten en de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES), waarvan de laatste rechtstreeks onder Nederland komt te vallen. Het grootste struikelblok van de politieke top was de positie van de gezamenlijke politievoorziening, die de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit van het huidige recherche samenwerkingsteam (RST) moet overnemen.

Uiteindelijk is besloten dat het personeel voor deze gezamenlijke politievoorziening wordt ingebed in de lokale korpsen, maar dat de dienst wordt aangestuurd door een aparte directeur, die op zijn beurt verantwoording aflegt aan de ministers van justitie van Nederland, Curaçao en Sint-Maarten. De toekomstige landen hebben ook afspraken gemaakt over een gezamenlijke centrale bank, met als munteenheid de Dutch Caribbean Florin, die aan de Amerikaanse dollar wordt gekoppeld.