Noodklok over onderwijs op Bonaire

Op Bonaire is tussen 22 en 26 september onderzoek gedaan 'op alle vijf door de overheid gesubsidieerde scholen waar gefundeerd onderwijs wordt gegeven'. De resultaten hiervan zijn 'vernietigend'. Leerlingen kunnen het funderend onderwijs verlaten als analfabeten, omdat het onderwijsniveau onvoldoende is.

Het onderzoek spreekt volgens de EXTRA die de uitkomsten onlangs heeft gemeld, van een 'onacceptabele' situatie. Bezorgde ouders willen dat de 'verantwoordelijken voor het onderwijsdebacle' hun verantwoordelijkheid nemen. Daarbij worden onder meer het RK Schoolbestuur, onderwijsgedeputeerden, het Bestuurscollege en de onderwijsinspecteuren genoemd.

De ouders eisen een oplossing voor de onvolkomenheden die momenteel het onderwijs op Bonaire teisteren. De ouders hebben een lijst met klachten aangehaald waarin meer staat dat als gevolg van het funderend onderwijs het niveau van tal van vakken (Nederlands, maar ook 'rekenbewerkingen') onder de maat zou zijn. En het leerlingvolgsysteem werkt ook niet, aldus de ouders.