Opheldering gevraagd van docenten

Willemstad – De recente rapportage over de jongste ontwikkelingen aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) en over de rol die sommige docenten hebben gespeeld bij de ongeregeldheden en andere aangelegenheden, zoals verwoord in het rapport, heeft bij de leiding
van de universiteit vragen opgeroepen. Als werkgever staat het de UNA vrij om van betrokkenen opheldering te vragen over hun rol en functioneren.

In de afgelopen dagen hebben de docenten Paul van Bladel en Carl Camelia van de Sociaal-Economische Faculteit (SEF) van de heer Herman Behr nog net in zijn functie van waarnemend Rector Magnificus van UNA het verzoek gekregen om hun kant van de zaak te geven over wat over hen is gerapporteerd. Beide docenten hebben van de UNA leiding een week gekregen voor de schriftelijke beantwoording van de vragen. Voor de periode die hen gegund is om zich te wijden aan de beantwoording daarvan, zijn zij gedurende die week ontheven van hun arbeidsplicht aan de UNA.

Om het onderwijs aan de SEF doorgang te laten vinden zijn aan de SEF decaan Renny Maduro de namen doorgegeven van gekwalificeerde docenten die kunnen voorzien in de tijdelijke leemte.