Registratie Antillianen splijtzwam

bron: Trouw


In het kabinet en de coalitie is een fors conflict gerezen over hoe het nu verder moet met het al dan niet registeren van de etnische achtergrond. De onderhandelingen over de nieuwe bestuurlijke verhoudingen met de Antillen dreigen opnieuw in zwaar weer te komen.

De fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, Arie Slob, zei gisteren ervan uit te gaan dat de etnische achtergrond niet vermeld wordt in een speciale verwijsindex voor Antillianen, dan wel een algemene index voor probleemjongeren. Dat beloofde de inmiddels afgetreden minister Ella Vogelaar vorige week namens haar collega’s in een brief aan de Kamer. Maar dat standpunt was de directe aanleiding voor de PvdA om haar weg te sturen.

De PvdA-fractie wil namelijk de etnische achtergrond van deze jongeren wél registreren, om ze goed te kunnen benaderen en helpen. Dit is ook het standpunt van een Kamermeerderheid en een groot deel van de gemeenten waar veel Antillianen wonen. De ChristenUnie noemt dit ronduit discriminerend.

De brief van Vogelaar is inmiddels ’hernomen’ door het kabinet, omdat er volgens vicepremier Bos op onderdelen ’onvoldoende afstemming’ had plaatsgevonden. Dit duidt op onderlinge onenigheid in het kabinet.

Minister Ter Horst (binnenlandse zaken) zit op de lijn van de PvdA-fractie, maar minister Rouvoet voelt er conform de overwegingen van de CU-fractie weinig voor. Hij wil ook niet dat ’zijn’ Verwijs Index Risicojongeren gebruikt zou worden voor etnische registratie van de Antilliaanse jongeren; dat zou technisch niet mogelijk zijn. CDA-staatssecretaris Bijleveld (Antillen) zit klem tussen de herziening van de staatkundige verhoudingen en het plan tot het vermelden van de etnische achtergrond.

Vogelaar was tot voor kort net als Ter Horst groot voorstander van registratie. Zij toonde zich tevreden over de uitspraak van de Raad van State dat dit door de beugel kon. Ze stond wel onder toenemende druk van de Antilliaanse regering. Voordat zij vorige week naar de Antillen afreisde, kreeg ze nog een telefoontje van premier De Jongh, die haar op het hart drukte af te zien van dit plan. Ze kreeg ook te horen dat de herzieningsconferentie in december niet door zou gaan als het kabinet vasthield aan het voornemen. Premier Balkenende, die dan naar de eilanden zal afreizen, vroeg om een snelle oplossing.

Begin vorige week ging Vogelaar op de Antillen overstag. Er komt geen centrale registratie van de etnische achtergrond. Jongerenwerkers mogen die wel in dossiers vastleggen. Vogelaars’ opvolger Van der Laan mag nu een oplossing uitweg zoeken in dit gevoelige dossier, dat zowel kabinet als coalitie verdeelt.