Ronde Tafel Bijeenkomst internationale financiële sector

bron: Ministerie van Financiën

Willemstad – De ontwikkelingen op de internationale financiële markten laten onze financiële diensten sector niet ongemoeid. Daar wij niet kunnen afwachten of de kat uit de boom kijken, worden partijen bijeen gebracht om helderheid te verkrijgen over de invloed van het internationale financiële gebeuren op onze sector en hoe wij deze zo veel mogelijk gezamenlijk het beste het hoofd kunnen bieden.

Staatssecretaris van Financiën, de heer Alex Rosaria, lanceert dit initiatief van een ronde tafel bijeenkomst Internationale Financiële Sector dat thans gepland staat voor 20 november aanstaande. De bedoeling van deze halve dag durende bijeenkomst is niet om speeches te geven, maar juist om met elkaar van gedachten te wisselen. De setting waarvoor is gekozen is dan ook een kleine groep van niet meer dan 25 mensen. De heer Rosaria spreekt de hoop uit dat deze bijeenkomst concrete resultaten zal produceren waarmee de sector en de overheid snel aan de slag kunnen gaan.

Volgens de heer Rosaria moeten wij samen proberen om inzicht te krijgen in hoe de internationale ontwikkelingen onze sector raken en tevens dient bezien te worden hoe wij elkander kunnen bijstaan. “De ontwikkelingen op de internationale markten moeten worden beschouwd als niet alleen een risico, maar tevens als een uitdaging of opportuniteit,” aldus de Staatssecretaris.

De waarschijnlijke deelnemers aan deze bijeenkomst zijn onder andere de Curaçao International Financial Services Association (CIFA), de International Financial Group of Curaçao (IFG), de Association of International Bankers in the Netherlands Antilles (IBNA), de Bank van de Nederlandse Antillen, de Decaan van het Sociaal Economisch Faculteit van de UNA en de Directie Fiscale Zaken.***