Schrijnende gevallen bij leerplichtcontroles

bron: Antilliaans Dagblad

Met ingang van dit schooljaar, 2007/2008, geldt een leerplicht voor kinderen van vier tot en met achttien jaar, waarmee de Leerplichtwet van 1991 is verruimd. De leerplichtbrigade op Curaçao, bestaande uit negen personen, is er tevens om erop toe te zien dat de wet wordt nageleefd.

Willemstad - Er zijn, vanaf de start op 10 november, 68 gevallen geweest waarbij de leerplichtbrigade controles moest uitvoeren voor schoolverzuim. ,,Onze ogen zijn geopend. Zeer schrijnende gevallen zijn we tegen gekomen. Twee zedengevallen van jonger dan twaalf jaar, die door zwangerschap niet meer naar school konden. Een gezin waarvan de kinderen hondenbrokken met melk te eten kregen, om de magen mee te vullen. Een kind dat al drie jaar niet naar school ging en waarvan de moeder stad en land heeft afgelopen, zonder resultaat”, vertelt Inspecteur van Politie Richenel Look, speciaal belast met de leiding over de leerplichtbrigade.

,,Boven de verwachtingen”, stelt ook onderwijsminister Omayra Leeflang (PAR). ,,De papieren tijger is tot leven gekomen. Net als Pinokkio, maar dan met een platte Curaçaose neus”, zo probeert zij het eerste succes te illustreren. Gisteren werden de resultaten uit de doeken gedaan in de wekelijkse persconferentie van de ministerraad. Op dit moment wordt de leerplichtbrigade gefinancierd als project. ,,Het is de bedoeling dat de leerplichtcontrole structureel wordt en betaald vanuit het ministerie van Justitie, samen met dat van Onderwijs. De staf bestaat uit justitiemedewerkers, maar houdt kantoor in het departement van onderwijs, omdat de relatie met onderwijs primair is; de ‘harde hand’ secundair”, legt Leeflang uit.

Op scholen is informatie verstrekt door middel van een flyer en door bezoeken van de leerplichtbrigade. Dit heeft vele meldingen opgeleverd. Leeflang: ,,Er zijn natuurlijk succesverhalen, van kinderen die weer teruggeplaatst konden worden op school, van sociale problemen en armoede waarvoor nu naar een oplossing gezocht wordt. Maar er zijn ook verhalen over misbruik van de leerplichtwet. Zo zijn er jongeren die zich misdadig gedragen, maar erbij zeggen dat ze toch niet van school gestuurd kunnen worden.” Daarvoor is er een leeftijdsoverlapping in de Sociale Vormingsplicht, legt de minister uit, die vanaf 16 jaar begint. Jongeren die echt nergens geplaatst kunnen worden, worden zo in de sociale vormingsplicht opgenomen.