Slotavond Expositie Freeports of the Caribbean met artiest Tirzo Martha

bron: NAAM

Donderdag 6 november is de slotavond van de expositie “Freeports of the Caribbean: Curaçao and Statia in the 18th and 19th century” Daarvoor organiseerd NAAM (National Archaeological Anthropological Memory Management), in samenwerking met de Universiteit van de Nederlandse Antillen de laatste lezing van een serie van zes. Onder de titel Di opheto funshonal pa obra di arte zal de artiest en installateur van de tentoonstelling Tirzo Martha ingaan op de relatie kunst en wetenschap. Er zal ook aandacht gegeven aan geluid dat onderdeel uitmaakt van de expositie.

Martha’s kunstwerken zijn een reflectie van onze samenleving. Zo ook in deze cultuurhistorische expositie. Samen met het onderzoeksteam van NAAM werkte hij een jaar aan de voorbereiding. Daarvoor bezocht hij ook St. Eustatius, waarvan o.a. artefacten van de zich zelf vrijgekochte Afrikaan Olaudah Equino afkomstig zijn.

In de expositie krijgt de bezoeker een tijdsgevoel van de 19de eeuw. Als vrijhavens in het Caribisch gebied golden kenden Curaçao en St. Eustatius toen weinig tot geen beperkingen voor de handel. De handelsroutes waren ook vluchtroutes (voor slaven), piratenroutes én aanvoerroutes voor nieuwe ideeën over gelijkheid, vrijheid en democratie. Vrijheids- en onafhankelijkheidsstrijders uit Haïti, Gran Colombia en de Dominicaanse Republiek waren hier welkom. Die geest komt goed tot uitdrukking in de expositie.

Daarbij is ook gebruik gemaakt van geluidsfragmenten de actoren van toen, vooral die van Joodse en Afrikaanse afkomst.

De lezing vindt plaats om 19.30 uur in het gebouw van NAAM aan het Johan van Walbeeckplein 13. Toegang is gratis, voertaal Papiaments.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Drs. Liza Francisco: naamna@onenet.an, tel. 4621933/34.