Sluiting dreigt voor Ban Kas Bèk

bron: Amigoe

WILLEMSTAD — Het pilotproject Ban Kas Bèk, waar jongeren die in contact zijn geweest met justitie een kans wordt geboden om beter voorbereid terug te keren naar de maatschappij, dreigt niet voortgezet te worden.

Het resocialisatieproject van de Stichting Reclassering draait al bijna twee jaar met negen ton aan financiering van Nederlandse fondsen. Voor 2009 was het de bedoeling dat de benodigde vijf ton door het Land Antillen gedragen zou worden voor een structurele voortzetting. Dat bedrag is echter niet gereserveerd op de begroting en de reclassering kan de exploitatie van het huis niet van haar eigen begroting bekostigen.

Minister David Dick van Justitie (PAR) heeft de reclassering laten weten dat hij probeert op een andere manier de financiering te regelen. Maar daarover heeft de stichting nog steeds geen uitsluitsel gehad. “Per 15 december zullen we het huis daarom moeten sluiten”, zegt directeur Mildred Francisca.

Er verblijven momenteel in de woning op Fuik nog vijf jongens wier traject van gemiddeld negen maanden nog niet afgerond zal zijn op 15 december. De afgelopen twee jaar zijn er dertig jongens in het project opgenomen geweest. Slechts twee daarvan zijn gerecidiveerd. Een is teruggevallen in de criminaliteit, de ander hield zich niet aan de voorwaarden van het project. De rest van de jongens werkt weer of gaat naar school. De evaluatie van het project ziet er dan ook veelbelovend uit. Maar zonder geld kan het niet voortgezet worden.

“Rampzalig”, noemt Rosemary Sling, maatschappelijk werkster van de reclassering dat. “Jaren hebben we voor dit project gepleit en eindelijk was het gelukt. Ik heb nu een cliënt, een jongen, die wel terug naar huis kan, maar dat zie ik niet zitten. Zijn familie heeft een wijk binnen een wijk opgezet. De helft ervan is in aanraking geweest met Justitie en drie familieleden zitten vast. In die situatie krijgt hij niet de kans om te resocialiseren.” Want dat is juist de kracht van Ban Kas Bèk. Regels en regelmaat. Naar school of naar het werk. Thuis niets zitten doen is er niet bij.
Directrice Francisca heeft inmiddels ook al de fondsen in Nederland aangeschreven over de dreigende sluiting, maar nog geen antwoord gehad. “We hebben nu jongens op een wachtlijst staan, maar we kunnen hun geen zekerheid bieden of ze ook in Ban Kas Bèk terecht zullen kunnen.” Minister Dick was niet bereikbaar voor commentaar.

Terug naar de maatschappij
BKB is een pilotproject begeleid kamerwonen voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar die in de gevangenis hebben gezeten of in verzekering waren gesteld en door de rechter naar het huis zijn gestuurd. Ze leren (weer) sociale vaardigheden en discipline aan. De meeste jongens zijn afkomstig uit sociaal zwakke gezinnen. Van half zes ’s morgens tot tien uur ’s avonds wordt een intensief dagprogramma gevolgd. Behalve school en de corveetaken, leren de jongens ook inkopen doen, budgetteren, krijgen ze sportles van een instructeur, computerles, creatieve dramatherapie en leren ze koken onder leiding van een kok. Na negen of maximaal twaalf maanden komt er een einde aan het verblijf in BKB. De reclassering heeft contacten met onder andere Dienst Werk en Inkomen om de jongens ergens te plaatsen of anders in een werk/leertraject te krijgen. Een inkomen, ‘geld in je handen’, is naast de aangeleerde vaardigheden immers belangrijk om niet weer terug te vervallen in de criminaliteit.